Östra öppnar provverksamhet

Med anledning av SSRKs uppdaterade riktlinjer för klubbverksamheten per den 18 maj så startar avdelningen upp delar av verksamheten igen. Arbetet med planering och genomförande startar omedelbart för att kunna återupptas så snart som möjligt fr.o.m. 1 juni. För samtlig verksamhet gäller följande villkor:

  1. Riskanalys ska genomföras
  2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.
  3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.
  4. Geografisk begränsning. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka deltagare som kan medverka.
  5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
  • Avstånd
  • Personer ur riskgrupper ska inte delta. Personer med hög ålder (> 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
  • Goda möjligheter till handhygien.

Verksamheter som ej planeras att öppnas är: Utställning (gäller t.o.m. 31 aug), Ordinarie Viltspår (Tillsvidare), Mästerskap (Tillsvidare), Working Test (över 50 deltagare).

Arrangemangen kring proven kommer att bli annorlunda under covid-19 pandemin. Vi kommer att arbeta för att minimera antalet personer på provplatsen. Det är möjligt att du kommer få en tilldelad starttid, och få lämna provplatsen efter genomfört prov. Service som försäljning av mat och utrustning kommer i många fall inte vara möjliga. Ytterligare instruktioner kommer skickas ut till provledarna under sommaren. Deltagarna informeras via PM och SSRK Prov. Vi vill ha verksamhet, men måste även ta ansvar och hantera riskerna.

Styrelsen håller löpande kontakt via mejl och månatliga telefonkonferenser under pandemin. Nästa telefonkonferens är planerad den 17 juni.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter