Årsmöte 2020

söndag 8 mars - Scandic Järva krog

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till avdelningsmöte
Söndagen den 8 mars 2020 klockan 14:00
Enklare wrap inklusive te och kaffe serve­ras från kl 13:30

Välkomna!
SSRK Östras Styrelse
 
Plats: Scandic Järva krog
Vallgatan 2, Solna, tfn 08-517 345 00

Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 15 februari via e-post till sekreterare@ssrkostra.se.

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Elsa Brobacke - sammankallande
Tfn 073-535 25 18

Johanna Taylor
Tfn 073-444 55 41

Torbjörn Augustinsson
Tfn 070-342 89 47

Medlemsavgiften ska vara inbetald till SSRK för att rösträtt ska kunna utövas.

Varmt välkommen! 

Hitta Hit

Scandic Järva krog, Vallgatan 2, Solna