A-prov

värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov.

Vid anmälan till SSRK Prov: observera att vi tar ut en administrativ avgift om 40 kr vid återbetalning om du betalat till vårt Plusgirokonto. Ingen avgift tas ut om du betalat med kreditkort.

För anmälan till SSRK Prov krävs ett konto. Läs hur du skapar konto här.

Kvalificeringsklass

Ansvarig för Kvalificeringsklass (KKL) till A-prov är Maria Söder. Från och med 2017 gäller att 1:a pris KKL är ett krav för att få starta A-prov EKL. KKL-proven läggs fr.o.m 2017 ut och lottas på samma vis som elitproven. Avgiften för att starta KKL är 550 kr.

Elitklass

Ansvarig för A-prov Elitklass (EKL) är Roger Westerman. Avgiften för att starta A-prov EKL inom SSRK Östra är 600 kr.

Klicka på Retrieverjaktprov.
Skriv "Östra" i sökfältet för att se våra prov.

Östras A-prov sponsras av Mästers hundfoder som är ett svensktillverkat foderprogram utvecklat i samråd med Sveriges yrkesjägarförening