Mock trial

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov. Anmälan sker via SSRK Prov. Deltagare föutsätts känna till gällande A-provsregler samt SSRK Östras Råd och Anvisningar Mock Trail

Mock Trial är ett simulerat och inofficiellt svenskt Field Trial (A-prov) som genomförs med dummies. Mock Trials kallas ibland även för Dummy Trials. Observera att vi tar ut en administrativ avgift om 40 kr vid återbetalning via BG.

Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.
Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.
Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.

Working TestS

Under 2018 anordnar SSRK Östra även C-prov/Working Tests. Anmälan