Mock trial

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov. Anmälan sker via SSRK Prov. Deltagare föutsätts känna till gällande A-provsregler samt SSRK Östras Råd och Anvisningar Mock Trail

Mock Trial är ett simulerat och inofficiellt svenskt Field Trial (A-prov) som genomförs med dummies. Mock Trials kallas ibland även för Dummy Trials. Observera att vi tar ut en administrativ avgift om 40 kr vid återbetalning via BG.