Mock trial

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov. Anmälan sker via formulär på hemsidan. Alla hundar som kvalificerat sig för elitklass på jaktretrieverprov A, B eller C är välkomna att anmäla sig.

Mock Trial är ett simulerat och inofficiellt svenskt Field Trial (A-prov) som genomförs med dummies. Mock Trials kallas ibland även för Dummy Trials. Observera att vi tar ut en administrativ avgift om 40 kr vid återbetalning via BG.

SSRK Östras A-prov kommitté initierar 4 st. Mock Trials (MT) under 2018. Målsättningen är att få högre och jämnare kvalitet på både förberedelser och genomförande av svenska Field Trials (A-prov). Det är ett utmärkt tillfälle att träna hundar inför höstens Field Trials och samtidigt utbilda funktionärer och domare.
Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.
Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.
Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.
Anmäl via SSRK Prov. Mer information finns på provets hemsida.

Working TestS

Under 2018 anordnar SSRK Östra även C-prov/Working Tests. Anmälan