Retrievermästerskapet 2018

Anmälan

Du anmäler genom SSRK prov och betalar in startavgiften som vanligt. Sista anmälnings- och betalningsdag är den 28 september. Enligt reglerna är alltid sista anmälnings- och betalningsdag 3 veckor före mästerskapet.

Kontaktperson: Bengt Odenmark, mail: ssrk@irewa.se, 070-422 62 99
Meritförteckning ska dessutom skickas till jaktretriever@ssrk.se

Regler för Retrievermästerskapet som A-prov   

Retrievermästerskapet är ett inofficiellt eller officiellt prov som normalt genomförs som A-prov, med 24 deltagande hundar. Provet kan genomföras på driven fågel eller som walk up eller som en mix av båda. Provet ska planeras som ett 2 dagars prov med sluttävlan dag 2. Det ska alltid dömas av minst 4 domare, med minst auktorisation A eller motsvarande utländsk kategori. Huvuddomaren ska vara Svensk.

SSRK/HS ansvarar för arrangemanget, som genomförs med hjälp av lokalt förankrad Avdelning/ Avdelningar.

Vid stort deltagarantal bör kvalificeringsomgång genomföras med samma provform som sluttävling.

Anmälningstid
Sista anmälningsdag för Retrievermästerskapet skall vara tre veckor före mästerskapet.

Krav för deltagande om RM anordnas som A-prov
För att anmäla en hund till Retrievermästerskapet A ska meriter vara erhållna i
Sverige och vara högst 2 år gamla. Merit ska vara tagen innan anmälningstidens utgång.

Vid eventuell överanmälan placeras anmälda hundar in i olika kategorier enligt följande:

  1. Regerande Retrievermästare
  2. SE J(A)CH
  3. Hundar med CERT eller CACIT i Sverige
  4. Hundar med CK eller R(CACIT) i Sverige
  5. Hundar med 1:a pris i EKL A-prov alternativt Excellent på internationellt prov i Sverige
  6. Hundar med 2:a pris i EKL A-prov alternativt Very good på internationellt prov i Sverige
  7. Hundar med 3:e pris i EKL A-prov alternativt Good på internationellt prov i Sverige
  8. Hundar med godkänt KKL A-prov alternativt 1:a pris KKL A-prov.


Eventuell begränsning skall alltid ske genom lottning