Våra utbildningar och kurser

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för deltagande på våra utbildningar och kurser.

Funktionärsintroduktion B- prov Sörmland i september

Ett mycket bra sätt att på nära håll följa hundar och förare under ett retrieverjaktprov är att hjälpa till som funktionär.

Den 23 september anordnar SSRK Östra ett retrieverjaktprov B öppen klass i Stjärnhov. Vi erbjuder möjlighet för intresserade SSRK medlemmar att under en dag medverka i vårt provupplägg. Vi bjuder naturligtvis på mat och fika under dagen. Vi kan ta emot 2 funktionärer, möjligen tre. Utöver domare och protokollförare, kommissarie och provledare arbetar 6-7 funktionärer i olika roller.

För de som önskar bjuds det också på middag kvällen före. Möjlighet till övernattning finns.

Vi samlas 07.00 den 23 september för en gemensam frukost och kort genomgång. För eventuellt nya deltagare ges i god tid innan provet en noggrann genomgång.

Är du intresserad att delta i vårt fina upplägg, hör då av dig till mig.

Bästa hälsningar
Mats Lindmark
Provledare
 
Mail: rsc@telia.com
Mobil: 070-269 1710