Våra utbildningar och kurser

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för deltagande på våra utbildningar och kurser.

Funktionärsträning 21 maj

Träning för funktionärer inom SSRK Östra 21 Maj
 
Har du varit provledare, kommissarie eller annan funktionär en heldag på ett A- B- eller C-prov arrangerat av SSRK Östra under 2017 eller 2018? Då har du möjlighet att delta på en heldags retriever träning den 21 Maj.

Träningen kommer att vara på Öppen-Elit nivå och arrangeras på mark i Roslagen. Den leds av en välkänd instruktör från England.

Om du vill delta, maila din anmälan till jaktretriever@ssrkostra.se. Ange vilket prov du har varit funktionär på. Vid överanmälan kommer lottning av platserna på träningen ske. Anmälan skall göras senast 12 Maj.

Certifiering provledare, B-prov retriever

Utbildning till Certifierad provledare, B-prov retriever

Sedan 2014 finns krav på certifiering av Provledare, B-prov retriever. Certifiering gäller i fem år och syftar till kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov. Kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna verka som provledare vid jaktprov inom avdelning/rasklubb enligt de regler och anvisningar som gäller.
Huvudstyrelsen har beslutat att kravet på certifiering och obligatorisk uppdatering av provledare ska kvarstå.

Två varianter av provledarutbildningen genomförs under våren:

7 - 8 April, Certifiering av provledare, 2 dagar, med teori och praktik. Certifieringen gäller i 5 år.

7 April, Obligatorisk uppdatering/förnyelsecertifiering, sker under en dag med till största delen praktik och ska genomföras inom 5 år från och med godkännandedatum.

Certifierad provledare, som under sin certifieringstid aktivt tjänstgjort i rollen som provledare ska genomgå obligatorisk uppdatering/förnyelsecertifiering. Certifierad provledare som under sin certifieringstid inte aktivt tjänstgjort i rollen som provledare ska hänvisas till ny certifiering av provledare.

Inbjudan har skickats till alla provledare i SSRK Östra. Kontakta Jaktprovssekreterare Pehr Söderman om du saknar inbjudan.