Våra utbildningar och kurser

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för deltagande på våra utbildningar och kurser.

Certifiering provledare, B-prov retriever

Utbildning till Certifierad provledare, B-prov retriever

Sedan 2014 finns krav på certifiering av Provledare, B-prov retriever. Certifiering gäller i fem år och syftar till kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov. Kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna verka som provledare vid jaktprov inom avdelning/rasklubb enligt de regler och anvisningar som gäller.
Huvudstyrelsen har beslutat att kravet på certifiering och obligatorisk uppdatering av provledare ska kvarstå.

Två varianter av provledarutbildningen genomförs under våren:

7 - 8 April, Certifiering av provledare, 2 dagar, med teori och praktik. Certifieringen gäller i 5 år.

7 April, Obligatorisk uppdatering/förnyelsecertifiering, sker under en dag med till största delen praktik och ska genomföras inom 5 år från och med godkännandedatum.

Certifierad provledare, som under sin certifieringstid aktivt tjänstgjort i rollen som provledare ska genomgå obligatorisk uppdatering/förnyelsecertifiering. Certifierad provledare som under sin certifieringstid inte aktivt tjänstgjort i rollen som provledare ska hänvisas till ny certifiering av provledare.

Inbjudan har skickats till alla provledare i SSRK Östra. Kontakta Jaktprovssekreterare Pehr Söderman om du saknar inbjudan.