Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2019 > 11

Vi har skapat en viltspårgrupp och ändrat en del procedurer för att göra det enklare att starta viltspår. Det som gäller nu är att du som vill gå ett viltspår kontaktar domaren på egen hand och kommer överens om tid och plats.

Betalning á 350 kr ska vara gjord före spårstart, och görs till SSRK Östras bankgironummer 5222-0944 eller via Swish 123 399 9133. När du träffar domaren visar du upp kvittot på genomförd betalning. Detta för att spåret ska registreras hos SSRK.

Listan på domare finns på Östras hemsida under fliken Viltspårprov/Rörliga prov. Vår målsättning i viltspårgruppen är att förenkla och underlätta så mycket som möjligt både för de tävlande och för våra administratörer.

Med vänlig hälsning
Viltspårgruppen

Senaste nyheter

NyhetsArkiv