Ostra

Mock trial

Mock Trial är en form av Working Test som läggs upp som ett svenskt Field Trial (A-prov) och kan bedömas enligt de regler vi har för A-prov med kvalitetspris och placeringar eller enligt brittisk modell med enbart placeringar. Precis som för working tests är det en inofficiell tävling där hundens resultat inte registreras centralt. De två vanligaste formerna av upplägg är dels fingerad trampjakt efter fälthöns och kanin/hare eller en så kallad drive, vilket är jakt på drivna fåglar. I det första fallet ställer de tävlande – som kan vara upp till ca 24 stycken ekipage - upp sig på linje tillsammans med fyra domare och skyttar. Precis som på riktig jakt kan ett par spaniels arbeta framför linjen och bestämma tempot för linjens väg framåt. 

Några kastare framför och eventuellt bakom linjen kastar dummies enligt jaktledarens instruktioner. Domaren sänder iväg den hund som ska ta in markerad dummy. Om provledningen vill kan några dummies kan läggas ut i förväg och fingera ”blinda” apporter och användas som dirigeringsobjekt, men detta är inte nödvändigt, det kan räcka med markeringar om terrängen är svår. 

Om Mock Trialen läggs upp som en drive ställer domarna/jaktledaren ut skyttar och hundekipage på lämpliga platser. Eventuella klappare och/eller dummykastare rör sig sedan framför tävlande hundar och skyttar, många dummies kastas och ett flertal skott smäller av. När jakten är avblåst bestämmer domarna vilken hund som ska skickas (lägsta startnummer först) och mot vilken dummy. Även med detta upplägg kan flera dummies läggas ut i förväg och användas som ”blinda” apporter dit hundarna kan dirigeras. 

Mock Trial är en kul tävlingsform som ger både hundar, förare, domare och funktionärer utmärkt träning inför Field Trials. Mock trial är det uttryck som engelsmännen använder för prov/tävlingar där dött kallt vilt används. I Sverige använder vi oftast dummies och provet kallas ibland även för Dummytrial.

Hundar

Retriever av alla raser är välkomna. Krav på ålder, meriter och annat är upp till arrangören att bestämma. Men ett lägsta krav kan vara att hundarna officiellt går i öppenklass på B-prov samt att de är över två år gamla. Till skillnad från working test i stationsform finns ingen formell klassindelning, det vill säga alla tävlar på samma villkor. Det händer dock att man anger att nivån ligger på öppenklass för att visa att just det provet gjorts lite enklare. Vanligast är dock att man tävlar på elitnivå. På Mock Trial är det hundarnas markeringsförmåga, följsamhet samt dirigerbarhet som främst bedöms. Observera att även föraren är en under bedömning: att kunna koncentrera sig, föra sin hund väl med tystlåten handling och själv vara duktig på att markera ger plus i kanten. 

Bedömning

Om Mock Trials körs enligt svenska A-provsregler delas både kvalitetspris ut och hundarna placeras även från ett till fyra. Men då Mock Trial är helt inofficiell finns det möjlighet att bedömning sker helt enligt brittiska regler för fieldtrial och då är det en ren konkurrens, där varje apport som hunden får och sedan förhoppningsvis plockar in bedöms. Men för alla bedömningssätten gäller det att hunden eller föraren inte får göra några större misstag för att få gå kvar i linjen. Till exempel måste hunden vara helt tyst, den ska ha bra fotgående och får absolut inte springa iväg efter en apport innan domaren bett föraren skicka hunden. Föraren ska hålla låg profil och föra sin hund så tyst som möjligt. Till skillnad från working tests i stationsform finns här ingen strävan att alla hundar ska få så lika chanser som möjligt. Däremot bör alla hundar i grundomgången prövas på minst tre apporter. 

Grundomgång och final

Upplägget är fritt för arrangören att tänka ut. Men att samla de bästa hundarna (de som håller för ett första pris i kvalitet eller mer) till en final kan vara en god idé. Om mock trialen körs på linje som trampjakt kan en paus göras efter det att alla hundar fått sina tre apporter i grundomgången. Därefter tackas de hundar, som alla fått något minus i sin bedömning, av och får lämna tävlingen. Sedan kan linjen fortsätta med de kvarvarande ekipagen.

Funktionärer

Provledare: Ordnar med alla praktiska detaljer och administrativa.
Jaktledaren: ska ha jaktlig erfarenhet och i förväg tänkt ut var skyttar och kastare ska stå eller gå. Det är också jaktledarens uppgift att se till att eventuellt ”blinda” apporter läggs ut. Provledaren ska hålla god kontakt med jaktledare, stewards och domarna under tävlingen. Provledaren ska också bestämma var hundar och folk som inte (längre) är med i tävlingen ska ta vägen.

Önskvärt är att ha minst två domare vid ett Mock Trial. Mock Trial är en utmärkt utbildning i A-prov för våra auktoriserade domare, varför man gärna kan bjuda in auktoriserade domare. Om det är två domare kan de då dels ha någon att diskutera domsluten med och dels kan en domare finnas kvar på linjen och den andra behöver gå ut och kontrollera om/var dummyn ligger. Ibland är terrängen också på sådant vis att linjen kan behöva dela upp sig i två grupper. 
Då det inte arrangeras så många A-prov är denna tävlingsform bra för våra auktoriserade domare att träna sig på. Men det finns inget krav att det ska vara auktoriserade A- eller B-provsdomare. Om mock trial körs som drive eller klappjakt kan de tävlande delas in i två grupper med varsin domare i grundomgången. 
Att ha med två utbildade stewards är nödvändigt, dessa håller reda på startordningen och för även protokoll över vilka apporter som de tävlande har hämtat. 
Minst tre kastare (som är duktiga på att kasta högt!). Tre eller gärna flera skyttar, vare sig det är fråga om trampjakt på linje eller drive.