Årsmöte 2018

söndag 4 mars - Scandic Järva krog

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till avdelningsmöte
Söndagen den 4 mars 2018 klockan 14:00
Fika med tilltugg kommer att finnas från klockan 13:30
 
Plats: Scandic Järva krog
Vallgatan 2, Solna, tfn 08-517 345 00

Valberedning
Noomi Liljefors - 073-365 10 46 (sammankallande)
Sverker Olausson - 0709-718 614
Vakant

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Förslag till övriga frågor och motioner som ska tas upp på mötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30/11 2017.
Mailas till sekreterare@ssrkostra.se eller skickas via post till Ewa Odenmark,
Eklången – Ängstugan 1, 640 43 Ärla.

Medlemsavgiften ska vara inbetald till SSRK för att rösträtt ska kunna utövas.

Varmt välkommen! 

Hitta Hit

Scandic Järva krog, Vallgatan 2, Solna