Ostra

viltspårprov

Viltspårprov är öppna för hundar av alla raser. Det finns två klasser i viltspår, anlagsklass och öppen klass. I anlagsklass ska spåret vara 2-5 timmar gammalt när provet påbörjas och i öppen klass 12-24 timmar gammalt. (Wikipedia)

Vinnare SM-uttagning i viltspår

Peter Söderberg och Göran Ädel  genomförde SSRK Östras SM uttagning i viltspår som går av stapeln helgen den 23-24/7 i Piteå.
 
Vinnare blev Jerry Thorin med labradoren SE VCH Colas Roland med 100 poäng. Domare Göran Ädel tillsammans med viltspår eleven Ulrica Wistedt.
Reserv blev Monica Geneborg-Gustafsson med SE VCH Windleafs Första Flight med 53 poäng. Domare Peter Söderberg med viltspår eleven Johan Eklund.

SM-uttagning i viltspår

När SSRK Östra inte har en viltspårsverksamhet och för att inte medlemmarna ska bli drabbade, så arrangerar SSRK HS Viltspårkommitté uttagningen Viltspår-SM 2022.

SM-uttagningen kommer att ske någonstans inom Östra eller angränsande län, tid och plats meddelas när anmälningstiden gått ut och vi vet hur många ekipage som är anmälda.

Viltspår-SM anordnas helgen den 23-24 juli i skogarna runt Piteå, i samarbete mellan SSRK Norrbotten och SSRK Västerbotten.

SM-uttagningen kommer att vara av svårighetsgraden elitspår, det kan komma flera olika bedömnings moment före - under - efter spårningen. Det för att få fram den för dagen mest lämpade ekipage att klara de utmaningar ett SM kan innebära, där nivån är betydligt tuffare än ett vanligt ÖKL spår.

Krav på deltagande är följande:
• Medlemskap i SSRK Östra.
• En hund per förare får anmälas.
• Hunden ska vara SE VCH.
• Hunden ska vara skottfast och fungera socialt i grupp med andra hundar/förare.

Vinnande ekipage representerar SSRK Östra på mästerskapet i Piteå

Sista anmälningsdag: 22 maj 2022.

Startavgift: 500 kronor

Ange vid anmälan:
• Medlemskap i SSRK Östra.
• Registreringsnummer på hunden.
• Fullständigt namn på hunden.
• Ägare/förare.

Välkommen med din anmälan till:
Karin Björck
Ordinarie ledamot i SSRK Viltspår kommittén
Mail: karinbjorck4@gmail.com
Mobil: 0702-932740

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare. Hunden får använda två av sina sinnen – näsa och hjärna – dessutom får hunden och föraren motion. 

Det finns två olika typer av viltspårprov, rörligt och ordinarie. Spåren är 600 meter långa med varierande svårighetsgrad. Spåren läggs med blod från nöt eller svin och en klöv från något hjortdjur dras i spåret.

Proven är öppna för hundar av alla raser, såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta i provet. Oregistrerad hund ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC). För att erhålla ett championat (SE VCH) gäller att hunden är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubbs stambok.

Anlagsprovet är det man börjar med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Det är framför allt hundens spårförmåga och spårvilja som man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar.

Efter godkänt anlagsprov går man vidare till öppenklasspår där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skottprövning. I öppenklass ligger spåret mellan 12-24 timmar. Samarbete mellan hund och förare bedöms samt hur spårnoga hunden är. Även självständigt arbete och arbetstempo bedöms.