NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

SSRK har sedan fullmäktige 2013 en mångfaldspolicy som beskriver hur vår organisation bör arbeta med mångfald utifrån policyns inriktning. Vid fullmäktige 2017 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att arbeta vidare med policyn. Detta arbete har lett till att vi behöver information från våra medlemmar om och hur policyn efterlevs.

Som ett led i detta har huvudstyrelsen tagit fram en enkät i samarbete med företaget Webropol. Alla personuppgifter som samlas in i samband med den här enkäten kommer behandlas enligt gällande personuppgiftslagsstiftning. Dina svar är konfidentiella och så fort enkäten är sammanställd och avslutad förstörs inkommande data

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/R/0033163C1DE9374E

Sista svarsdatum: 2019-01-24

Vid frågor om undersökningen kontakta
Sverker Haraldsson, Tollingjaktansvarig
Mail: tollingjakt@ssrk.se
Telefon 0733 - 33 60 58

 Kontakta följande personer i valberedningen vid intresse: Sverker Olausson (sammankallande) 0709-718614, Elsa Brobacke  073-535 25 18 eller Johanna Taylor 073-444 55 41

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt händelserikt År,
fullt av aktiviteter tillsammans med era hundar,
tillönskas alla våra
medlemmar!

SSRK Östra

Feedback önskas från SSRK Östras medlemmar

Regelrevideringsarbetet pågår för fullt inför 2022. Uppdaterade remisser finns nu ute
Ni hittar dem här. 

Ni är välkomna med synpunkter på remisserna nedan och vi önskar svar senast 31/12 2018 till sekreterare@ssrkostra.se

Protokoll från styrelsemöte den 24 oktober 2018 finns nu tillgängligt under fliken  ¨Om oss -  Protokoll"

Bilaga
Protokoll från SSRK Östra B-provsmöte 2018-09-12

KOm och gör din röst hörd - Välkommen!

Datum: 2019-03-03

Tid: kl. 14:00

Plats: Scandic Hotell - Järva Krog, Solna
(samma plats som förra året)

Motioner skall vara sekreterare Ewa Odenmark tillhanda senast 2018-12-02
via e-post sekreterare@ssrkostra.se  eller post till:

Ewa Odenmark
Eklången - Ängstugan 1
640 43 Ärla

Kontaktuppgifter till valberedningen:
Sverker Olausson - sammankallande
Tfn 070-971 86 14

Elsa Brobacke
Tfn 073-535 25 18

Johanna Taylor
Tfn 073-444 55 41

 Kom och gör din röst hörd - Välkommen!

Bilder används under Creative Commons från oskarlin

NyhetsArkiv

Senaste nyheter