NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset så har SSRK Östras styrelse enhälligt beslutat ikväll att ställa in alla prov och externa aktiviteter till och med den 1 juni.

Vi ser ingen möjlighet att kunna genomföra aktiviteter med tanke på nuvarande rekommendationer och bestämmelser. Våra provledare och domare har liten eller ingen erfarenhet av att göra epidemiska riskbedömningar, och har samtidigt en hög andel av funktionärer i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper. Alla anmälningsavgifter kommer att återbetalas i sin helhet. Styrelsen håller löpande kontakt via e-post och är beredda att med kort varsel hålla nytt möte via video/telefon när förutsättningarna inom regionen förändras. Nästa möte är planerat till den 20 maj.

Vi tycker givetvis att detta är väldigt tråkigt och hoppas att alla medlemmar förstår vårt beslut.

SSRK Östras Styrelse
26 mars 2020
-------------------------------------TILLÄGG 27 mars---------------------------------------
Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande. Länk

Nu är hemsidan uppdaterad med bilder på pristagarna för Årets Retriever och Årets Spaniel. Även årsmötesprotokoll och konstituerande möte finns online. Styrelsesidan saknar fortfarande några bilder och kommer uppdateras så snart som möjligt.

VÅRKALENDER SSRK ÖSTRA

29 februari Provledarutbildning
7 mars Stewardutbildning
8 mars Årsmöte Järva Krog
21 mars Nybörjarprov B Spaniel Enköping
25 april B-prov nkl Retriever Röskär
2 maj B-prov nkl, ökl Retriever Vingåker
2 maj B-prov nkl Retriever Grillby
6 maj B-prov ekl Retriever Dalarö
9 maj B-prov nkl Retriever Sigtuna
9 maj B-prov ekl Retriever Österåker
10 maj B-prov ökl Retriever Norrtälje
10 maj Retriever Working Test nkl, ökl & Mock Trial ekl Nyköping
14 maj B-prov ekl Retriever Herräng
16 maj Utställning Ulriksdals Slottspark
16 maj Working Test nkl, ökl, ekl Retriever Vaxholm
17 maj WT Lagtävling nkl, ökl, ekl Retriever Vaxholm
17 maj Viltspårprov Nävekvarn (SM-uttagning)


Preliminära datum i väntan på att de godkänns i SSRK Prov

Provledarutbildning sker den 29 februari och en kurs för Stewards startar den 7 mars. Läs mer på utbildningssidan.

Nu finns nya mötesprotokoll tillgängliga från styrelsemöten 2019-11-19 och 2020-01-12. (Edit - lade till ytterligare ett protokoll dagen efter det första, webmaster)

SSRK Östras Årsmöte går av stapeln söndagen den 8 mars 2020
Årsmötet är kl 14:00 -17:00
Enklare wrap inklusive te och kaffe serve­ras från kl 13:30
Plats: Scandic Hotell Järva Krog
 
Välkomna!
SSRK Östras Styrelse

Valberedningen söker ny kandidat till styrelsen – Kassör. Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande – och ger dig möjlighet att påverka! Ring eller maila valberedningen om du har förslag eller själv kan tänka dig att göra en insats för alla i ”retriever och spanielvärlden” i Östra avdelningen.

Med vänliga hälsningar

Elsa Brobacke
Sammankallande

val2020@ssrkostra.se
073 535 25 18

Vi har skapat en viltspårgrupp och ändrat en del procedurer för att göra det enklare att starta viltspår. Det som gäller nu är att du som vill gå ett viltspår kontaktar domaren på egen hand och kommer överens om tid och plats.

Betalning á 350 kr ska vara gjord före spårstart, och görs till SSRK Östras bankgironummer 5222-0944 eller via Swish 123 399 9133. När du träffar domaren visar du upp kvittot på genomförd betalning. Detta för att spåret ska registreras hos SSRK.

Listan på domare finns på Östras hemsida under fliken Viltspårprov/Rörliga prov. Vår målsättning i viltspårgruppen är att förenkla och underlätta så mycket som möjligt både för de tävlande och för våra administratörer.

Med vänlig hälsning
Viltspårgruppen

Senaste nyheter

NyhetsArkiv