NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

SSKR Östras styrelse har valt att använda sig av SKKs förenklade digitala årsmöte i år. Mötet kommer att vara öppet 9-11 april. Kallelse och instruktioner kommer att skickas ut via e-post. Läs mer 

Har du rätt mailadress i SSRKs medlemsregister? Logga in och kolla!

Det har varit lite knepigt för SSRKs avdelningar att kalla till digitala årsmöten när det inte finns mejladress eller det är fel mejladress i medlemsregistret.

Logga in på ditt konto och se till att mejladressen är den rätta. (Glömt inloggningsuppgifterna? Medlemsnummer och lösenord hittar du på din senaste faktura.)

Valberedningen söker två nya kandidater till styrelsen – Utställningssekreterare och en Revisor. Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande – och ger dig möjlighet att påverka! Ring eller maila valberedningen om du har förslag eller själv kan tänka dig att göra en insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Med vänliga hälsningar

Elsa Brobacke
Sammankallande

073 535 25 18

Ny information från SKK angående Covid-19. SSRK Östra pausar aktiviteterna tillsvidare med undantag för Rörliga viltspår, Praktiskt B-prov samt A-prov KKL och Spanielprov i den mån förutsättningarna finns för att ha 8 eller färre deltagare.

Det planerade ÖKL-provet för spaniels den 28 november kommer att genomföras, men med ett annat upplägg än vanligt. Deltagarna kommer att få egna starttider, och publik är inte välkommen. Allt för att antalet på plats samtidigt inte ska överstiga 8.

I Apportören nr 3-2020 kan man läsa om förändringar i domarutbildningarna. En av de största nyheterna är på retrieversidan där man nu kan ansöka direkt till en domarkategori – C, B, B/A eller bara A. Behovet av nyrekrytering och föryngring är stort, och det är även önskvärt med en bättre balans på könsfördelning. Den nya domarutbildningen med alla förändringar finner du på SSRK.se

Champion klassen: fv. på andra plats Mainline´z Zahra Jones och Kent Mihlberg, segrade gjorde Labvision´s Green Rifle och Ulrika Vistedt, på tredje plats Norbon Hill Frost och Kenneth Isevik Champion klassen: fv. på andra plats Mainline´z Zahra Jones och Kent Mihlberg, segrade gjorde Labvision´s Green Rifle och Ulrika Vistedt, på tredje plats Norbon Hill Frost och Kenneth Isevik

SSRK ÖSTRA genomförde söndagen den 30 augusti Viltspårcup 75 år.
 
Domarna la spåren på lördagen i hällande regn och det fortsatte att regna långt in på kvällen. Totalt kom ca 40 mm, så det var inga lätta spår för hundarna att gå på söndagen.
Eftersom det var 75-årscupen hade domarna skogskort och räknade poäng.
 
Resultat i klasserna:
Anlag: Feedback's Play The Game med Carina Säll 70 p
 
Ökl: Sea-Croft Nice n'Cheery med Harold Tvedten 78 p
 
Champion: SE VCH Labvision's Green Rifle med Carol Gustafsson 78 p
 
SE VCH Mainline's Zahra Jones med Kent Mihlberg 78 poäng
 
SE VCH Norbon Hill Frost med Kenneth Isevik 66 poäng

Domarna som dömde Östras 75:års jubileet var: Björn Karlsson, Jerry Thorin, Göran Hagman, Carla van Linge samt Elisabeth Engström
 
Stort grattis till alla placerade och ett tack till alla domare och deltagare.

 

I år fyller SSRK 75 år och det firas med att SSRKs avdelningar arrangerar jubileumsprov i viltspår.
 
Spåret är ett rörligt öppenklass viltspår och bedöms enligt gällande regelverk.
 
Nybörjare – för de ekipage som går sitt första öppenklass i spår, godkänt anlagsspår krävs.
Öppenklass – för de ekipage som har gått öppenklass tidigare men inte erhållit tre första pris.
Champion - för de ekipage där hunden är viltspårschampion.
 
Klassindelningen är till för att alla ska kunna tävla på sin nivå samtidigt som alla går ett officiellt öppenklass spår som registreras enligt ordinarie rutiner. Läs mer under anmälan.

Välkomna!

Med anledning av SSRKs uppdaterade riktlinjer för klubbverksamheten per den 18 maj så startar avdelningen upp delar av verksamheten igen. Arbetet med planering och genomförande startar omedelbart för att kunna återupptas så snart som möjligt fr.o.m. 1 juni. För samtlig verksamhet gäller följande villkor:

  1. Riskanalys ska genomföras
  2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.
  3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.
  4. Geografisk begränsning. Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka deltagare som kan medverka.
  5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
  • Avstånd
  • Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp. Personer ur riskgrupper ska inte delta. Personer med hög ålder (> 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
  • Goda möjligheter till handhygien.

Verksamheter som ej planeras att öppnas är: Utställning (gäller t.o.m. 31 aug), Ordinarie Viltspår (Tillsvidare), Mästerskap (Tillsvidare), Working Test (över 50 deltagare).

Arrangemangen kring proven kommer att bli annorlunda under covid-19 pandemin. Vi kommer att arbeta för att minimera antalet personer på provplatsen. Det är möjligt att du kommer få en tilldelad starttid, och få lämna provplatsen efter genomfört prov. Service som försäljning av mat och utrustning kommer i många fall inte vara möjliga. Ytterligare instruktioner kommer skickas ut till provledarna under sommaren. Deltagarna informeras via PM och SSRK Prov. Vi vill ha verksamhet, men måste även ta ansvar och hantera riskerna.

Styrelsen håller löpande kontakt via mejl och månatliga telefonkonferenser under pandemin. Nästa telefonkonferens är planerad den 17 juni.

Röd text uppdaterad 23 juni (länk till SKK)

SKKs förbud rörande jaktprov med Spaniel och Retriever på rapphöns kvarstår enligt brev tillsänt oss från SSRK HS den 15 april 2020. SSRK Östra undersöker hur vi kan arbeta vidare med frågan. Styrelsen i Östra håller inte med om en del av problemformuleringarna i brevet. Brevet bifogas här

Senaste nyheter

NyhetsArkiv