NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

Protokoll fört vid SSRK/Östra konstituerande styrelsemöte den 3 mars 2019 finns nu tillgängligt under fliken  ¨Om oss -  Protokoll"
 

SSRK/Östra i samarbete med kennel Koppartrollet inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Lördag 30 mars 2019 i Norrtäljetrakten      Mer info under Utbildning

Elitmästerskapet är ett återtag av det gamla Retrievermästerskapet som arrangerades som officiellt B-Prov. Elitmästerskapet arrangeras för första gången 2-4 Augusti på Virå Bruk.

Mer information hittar du under fliken Rertieverprov

Årets domare:
Guy Bennett – UK,
Sam Morley – UK,
Mats Närling – SE,
Inger Johansson – SE & Ralf Falkeland – SE

Välkomna!

Länk till information och anmälan


 

 Det blev en härlig dag i januari solen, ända tills den nästan gick ner!

Grattis alla pristagare: 

1:a Tomas Johansson med Jägarfamiljen Cookie 
2:a Morgan Hallgren med Muldegardens Lily Of The Valley.
3:a Juha Lindroth med Field´s End Glittering Goldie.
4:a Samia Myyryläinen med Field´s End Panda.

Diplom till Mette Franek med Poolgreen Cole.
Jägarfamiljens Cookie och Muldagardens Lily Of The Valley. blev härmed SEJ(J)CH
Tomas Johansson och Jägarfamiljens Cookie fick även Honeys VP

SSRK Östra kommer hålla provledarutbildning för B-prov retriever 2019-02-23 på Bogesunds Jaktgård, Vaxholm. 

Provledare med certifiering som är äldre än 5 år behöver omcertifiering för att fortsätta agera som provledare på B-prov retriever. Vi kommer även erbjuda möjlighet till nycertifiering.

Samling sker kl 09:00. SSRK bjuder på frukust samt lunch. Vi räknar med att avrunda omkring kl 14:00

Utbildare är Ingela Funck.

Anmälan till provledarutbildningen görs via e-mail till jaktretriever@ssrkostra.se. Ange om du behöver ny- eller om-certifiering, samt om du har några mat allergier. 

Anmälan sker senast 15/2

För provledare som ej är aktiva inom SSRK/Ö debiteras 500 kr

Vägbeskrivning: 

http://bogesundsjakt.se/hitta-hit/

Välkomna!
Pehr Söderman

SSRK har sedan fullmäktige 2013 en mångfaldspolicy som beskriver hur vår organisation bör arbeta med mångfald utifrån policyns inriktning. Vid fullmäktige 2017 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att arbeta vidare med policyn. Detta arbete har lett till att vi behöver information från våra medlemmar om och hur policyn efterlevs.

Som ett led i detta har huvudstyrelsen tagit fram en enkät i samarbete med företaget Webropol. Alla personuppgifter som samlas in i samband med den här enkäten kommer behandlas enligt gällande personuppgiftslagsstiftning. Dina svar är konfidentiella och så fort enkäten är sammanställd och avslutad förstörs inkommande data

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/R/0033163C1DE9374E

Sista svarsdatum: 2019-01-24

Vid frågor om undersökningen kontakta
Sverker Haraldsson, Tollingjaktansvarig
Mail: tollingjakt@ssrk.se
Telefon 0733 - 33 60 58

 Kontakta följande personer i valberedningen vid intresse: Sverker Olausson (sammankallande) 0709-718614, Elsa Brobacke  073-535 25 18 eller Johanna Taylor 073-444 55 41

En liten rubrik.

NyhetsArkiv

Senaste nyheter