Arrangera jaktprov

Vill du arrangera ett jaktprov för retriever (B-prov) eller tollare? Det första du måste göra i sådana fall är att ta kontakt med Jaktprovssekreteraren.

Året innan provet

Skaffa inloggning i Knack: Jaktprovssekrereraren hjälper dig med inloggning i administrationssystemet.

Bestäm datum: Datum bestäms i samråd med Jaktprovssekreteraren. För ordinarie prov, ca 1 år innan provet. Övriga prov har kortare framförhållning

Boka Domare: Bokning görs via Domarbokaren. Har du önskemål om en särskild domare, kontakta Anne i god tid! Bokning av domare görs normalt ca 1 år innan provet.

Diplom, jaktprovsprotokoll och rosetter: Kan hämtas på provledarträffen eller hos Pehr Söderman

Vilt: Provledningen ansvarar för att vilt finns i lämplig mängd och av god kvalité. Om ni behöver hjälp med att skaffa fram vilt kontakta jaktprovssekreteraren. Om du är osäker på hur mycket vilt du behöver, använd mallen som finns under dokument till höger.

Veckorna innan provet

Budget: Gör en budget, det vill säga gör en beräkning av hur mycket intäkter och kostnader provet kommer att ha. Vissa av kostnaderna kommer klubben att betala direkt och en del av kostnaderna ska betalas kontant, exempelvis mat, vilt, logi, skott, milersättning och domararvode. OBS: Använd blanketten från SSRK Östra. I mallen anges beloppet du önskar ha som förskott för att betala direkta kostnader. Ange konto för utbetalning. Spara samtliga underlag/kvitton för alla utlägg. Skriv ut blanketter för reseräkning. Budgeten laddas up i Knack. När den är godkänd av jaktprovssekreteraren betalas förskottet ut.

Dummies, tält, lösa hagelpatroner, skrivplattor mm.: Ta kontakt med  materialförvaltaren i god tid. Hämtas och lämnas i Danderyd.

Vandringspriser: Kolla på listan vandringspris om eller vilka vandringspriser som ska delas ut. Ring in vandringspriser. Skriv ut kvittenser för vandringspriser. Dessa ska skrivas under direkt vid mottagandet.

Innan provdagen

Skriv ut blankett: Oacceptabelt beteende

SSRK Prov: Hela provet administreras i SSRK Prov, allt från lottning till framtagande av katalog och prislista. För att få tillgång til SSRK Prov, kontakta jaktprovssekreteraren. Jörgen Norrblom har tagit fram en lathund som steg för steg hjälper dig, från första inloggning till avslutat prov.

Betalningskontroll: Betalningskontroll ska alltid göras av dem som betalar manuellt! Provledningen kontaktar kassören, om någon anmäld står som "Ej betald" eftersom de prickas av manuellt i SSRK Prov. Detta ska göras innan PM läggs ut/skickas!

Medlemskontroll: Kontroll av medlemskap är obligatorisk och görs i Snabbkollen. Saknas betalning, har senaste fakturan inte kommit fram? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice, som hanterar alla medlemsfrågor.

Lottning: Efter betalningskontroll och kontroll av medlemskap görs lottning. Provledningen ansvarar för lottning.

Reserver: Provdeltagare ska kunna ställa upp som reserver till två dagar innan provet.

PM: Provledningen ansvarar för att PM läggs ut på SSRK Prov/skickas till startande med inbjudan till provet.

Protokoll: Provledningen förbereder protokollen genom att fylla i huvudet på alla Jaktprovsprotokoll retriever.

Efter provet

Redovisning till SSRK: Följande blanketter från SSRK ska skickas in till kansliet efter provet:

Obs! Dessa måste skickas in då SSRK-Prov inte hanterar de här uppgifterna!

Annonsera resultatet: Skicka resultatet till jaktprovsekreteraren. Sänd ditt mail så fort du hinner. Gärna på kvällen efter provet. Bifoga gärna foton på pristagarna. Kom ihåg att meddela vem som är vem i bilden samt fotografens namn.

Redovisning av förskott och utlägg: Fyll i redovisningssidan i budget blanketten. Det måste finnas underlag för alla utlägg. Använd blanketten reseräkning för utbetalning av milersättning. Ladda upp i knack, och posta alla original till:

Gun Eriksson
Våruddsringen 79
127 41 SKÄRHOLMEN

Återbetalningar: Återbetalning för de som betalt via SSRK-prov görs där. Lista för de som betalat manuellt och som ska ha återbetalt skickas till kassören snarast efter provet genomförts. För varje återbetalning ska framgå ägarens namn, hundens namn, kontonummer till vilket återbetalning ska ske och vilket belopp som ska betalas. En administrationsavgift (fn 40:-) dras av från återbetalningen enligt gällande regler (administrationsavgiften tas endast ut när betalningen gjorts via plusgiro. Om avgiften är betald med kort utgår ingen administrativ avgift). Inkomna intyg avseende avbokning av start avseende löptik, skadad hund mm behålles av provledningen.

Vandringspriser: Kvittenserna skickas till Cina Lundin, Jungfrudansen 62, 171 52 Solna.

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Pehr Söderman, RÖSKÄR 5, 185 93, Vaxholm. 
Tel: 070-441 68 42.

Kassör: Gabrielle Ljungberg, Vassv 11 A,168 57 Bromma. Tel: 070-224 06 86.

Materialförvaltare: Pia Berglund Schraml, Gamla Kyrkvägen 22, 182 54 Danderyd. Tel: 08-7530854, 070-4330227.

Domarbokare B-prov: Anne Nerell. Tel: 073-530 70 96.