Kallelse till SSRK Östras årsmöte 2021

9 - 11 april, DIGITALT förenklat MÖTE

Samtliga medlemmar kallas härmed till SSRK Östras årsmöte den 9-11 april 2021.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den [sista dagen i månaden före kallelsen utfärdas] och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Gunilla Grefberg på sekreterare@ssrkostra.se märk mailet Mailadress

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget
Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Marianne Blixt nanne.blixt@gmail.com eller Lena Löfblad lena.lofblad@telia.com som har behörighet att lämna ett alternativt förslag.

Val
Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla namn på och kontaktuppgifter till den nominerade samt uppgift om vilken post nomineringen avser. Person kan endast nomineras till en post av följande:

1. Ordförande
2. Styrelseledamot/suppleant
3. Revisor/revisorssuppleant
4. Valberedningens sammankallande
5. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Förslag på nomineringar skickas till Elsa Brobacke elsa_brobacke@hotmail.com . Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Publicerat 2021-03-16
 

Hitta Hit

SKKs förenklade digitala årsmöte kommer att användas.

Har du rätt mailadress i SSRKs medlemsregister? Logga in och kolla!

Det har varit lite knepigt för SSRKs avdelningar att kalla till digitala årsmöten när det inte finns mejladress eller det är fel mejladress i medlemsregistret.

Logga in på ditt konto och se till att mejladressen är den rätta. (Glömt inloggningsuppgifterna? Medlemsnummer och lösenord hittar du på din senaste faktura.)