Årsmöte 2021

söndag 14 mars - DIGITALT MÖTE

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till ett digitalt avdelningsmöte
Söndagen den 14 mars 2021 klockan 14:00.

Mer information om vilken plattform och instruktioner kring uppkoppling publiceras senare. Årsmöteshandlingar läggs till löpande ovan när de är färdiga.
 
Plats: Digitalt årsmöte

Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 februari via e-post till sekreterare@ssrkostra.se.

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Elsa Brobacke - sammankallande
Tfn 073-535 25 18

Emmelie Reinson

Torbjörn Augustinsson
Tfn 070-342 89 47

Medlemsavgiften ska vara inbetald till SSRK för att rösträtt ska kunna utövas.

Varmt välkommen! 

Hitta Hit

Instruktioner publiceras här så snart plattformen är färdig