Årsmöte 2022

söndag 6 mars - Scandic Järva krog

Årsmöteshandlingar läggs till nedan i takt med att de blir tillgängliga

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till avdelningsmöte
Söndagen den 6 mars 2022 klockan 14:00
Fika med tilltugg kommer att finnas från klockan 13:30
 
Plats: Scandic Järva krog
Vallgatan 2, Solna, tfn 08-517 345 00

Motioner skall vara sekreterare Ewa Odenmark tillhanda senast 2021-11-30
via e-post sekreterare@ssrkostra.se eller post till:
Ewa Odenmark
Eklången Ängstugan 1
635 37 Ärla

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Elsa Brobacke - sammankallande
Tfn 073-535 25 18

Emmelie Reinsson
Tfn Tfn 070-148 32 69

Medlemsavgiften ska vara inbetald till SSRK för att rösträtt ska kunna utövas.

Varmt välkommen! 

Hitta Hit

Scandic Järva krog, Vallgatan 2, Solna