Årsmöte 2019

söndag 3 mars - Scandic Järva krog

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till avdelningsmöte
Söndagen den 3 mars 2019 klockan 14:00
Fika med tilltugg kommer att finnas från klockan 13:30
 
Plats: Scandic Järva krog
Vallgatan 2, Solna, tfn 08-517 345 00

Motioner skall vara sekreterare Ewa Odenmark tillhanda senast 2018-12-02
via e-post sekreterare@ssrkostra.se eller post till:
Ewa Odenmark
Eklången - Ängstugan 1
640 43 Ärla

Kontaktuppgifter till valberedningen:
Sverker Olausson - sammankallande
Tfn 070-971 86 14

Elsa Brobacke
Tfn 073-535 25 18

Johanna Taylor
Tfn 073-444 55 41

Medlemsavgiften ska vara inbetald till SSRK för att rösträtt ska kunna utövas.

Varmt välkommen! 

Hitta Hit

Scandic Järva krog, Vallgatan 2, Solna