övriga utbildningar och kurser

värt att veta

Här lägger vi upp utbildningar och kurser som vi tror kan vara av intresse för våra medlemmar.

Tipsa oss gärna om utbildningar, kurser eller föreläsningar som arrangeras av andra och som kan vara av intresse för våra medlemmar.  

INBJUDAN TILL UTBILDNING Diplomerad Working Test (WT) domare retriever 18-19 november

Intresset för WT är stort och fortsätter att öka. Det är en tacksam inkomstkälla för avdelningar och rasklubbar och en trevlig och uppskattad medlemsaktivitet. Utöver ett bra sätt att hålla hunden i form utanför provsäsongen, så är det också ett fint sätt att introducera den jaktliga delen av vår verksamhet för alla nya och blivande medlemmar.

SSRK strävar ständigt efter att hålla en hög kvalité på domarkåren. En utbildning, kalibrering, av redan auktoriserade domare är genomförd 2016. Vi har nu glädjen att på nytt kunna erbjuda utbildningen, diplomerad WT domare retriever. Fram tills nu har 9 stycken SSRK medlemmar blivit auktoriserade som diplomerade WT domare retriever. Fler är på gång. Alla som genomgår utbildningen, och diplomeras, kommer att omfattas av gällande domaretiska regler. Reglerna finns på SKKs hemsida: http://skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Regler-och-anvisningar-for-exteriordomare-samt-domaretiska-regler-U31.pdf

En utbildning kommer att genomföras helgen 18–19 november 2017
Kursledare: Mats Närling och Ingela Funck
Plats: Backamo lägerplats, strax utanför Ljungskile på västkusten.

Antagningskrav och ansökan till utbildning WT-domare
Genom att följa nedan bifogad länk kommer du till dokumentet "Utbildning Diplomerad WT domare Retriever" I dokumentet som är uppdaterat 2017-07-16, återfinns antagningskrav, beskrivning av utbildningen, ansökningsblanketter samt diverse blanketter som utbildare och andra fyller i efter grundutbildning samt under den efterföljande praktiska tjänstgöringen som sker under ledning av certifierad WT domare retriever. Ett krav för att påbörja praktisk tjänstgöring är godkänd grundutbildning. http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/utbildning/ssrks-domarutbildningar/utbildning-av-diplomerad-wt-domare-retriever

Antalet deltagare/elever
Av praktiska skäl begränsar vi antalet elever till 20 stycken.
Intresserade personer fyller i bifogad ansökningsblankett/CV och skickar in till sin SSRK avdelning eller rasklubb snarast möjligt. Var noga med att skriva tydligt och lättläst. Dokumentet ska vara undertecknat av den sökande och vi vill ha det från rasklubb/avdelning senast 22 september.

Retrieverjaktkommittén, RJK, Utbildningskommittén UK och arbetsgruppen Working Test går igenom ansökningarna innan slutlig inbjudan skickas ut. Det är rasklubb/avdelnings ansvar att kontrollera att gällande medlemskap i SSRK finns och att samtliga efterfrågade erfarenheter är besvarade.
Genom att avdelning/rasklubb sänder in ansökningshandlingen till SSRK kansliet så godkänner de inte bara eleven för utbildning, utan tar också ansvar för elevens kurskostnad. I den budget vi upprättat idag så kommer kostnaden per elev bli omkring 2 700–2 900:-/elev beroende på antal deltagare. I detta pris ingår logi i enkelrum, all mat, fika samt slutstädning. Faktura sänds ut av SSRK kansli efter slutförd utbildning. Rese/milersättning regleras mellan deltagare och respektive klubb/avdelning.

Tidigare insända ansökningar
De som sänt in ansökan till den tidigare utbildningen måste skicka in ny ansökan via sin rasklubb/avdelning. Mer detaljerad information kommer att sändas till antagna elever närmare utbildningen.

Frågor
Frågor och funderingar kan ställas till Mats Lindmark, Utbildningsansvarig SSRK/HS. Kontaktuppgifter finns på SSRK hemsida.

Välkommen med ansökan.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK
Mats Lindmark
Utbildningsansvarig