Tidigare Utbildningar

2016

Diplomutbildning wt Retriever domare

Helgen 19–20 november genomförde SSRK/HS en diplomutbildning av working test retriever domare. Utbildningen under kunnig ledning av Ingela Funck och Mats Närling ägde rum på Herrfallet utanför Arboga.

Totalt deltog 13 aspiranter, varav 8 st från SSRK Östra avdelningen. Detta är den första kullen som utbildas. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för en jämnare bedömningsnivå hos workingtest domare.

Under lördagen gick gruppen igenom riktlinjer och anvisningar för working test retriever, uppdaterade 2016-03-15. Utifrån dessa diskuterade och utbyttes erfarenheter från olika provsituationer och upplägg. Dagen avslutades med att olika bedömningsrutor planerade inför söndagens praktiska tillämpningar. Ett antal provhundar hade då bjudits in för att ge aspiranterna möjligheter att i alla klasser testa såväl provupplägg som egen domarinsats. Söndagen avslutades med att handledarna genomförde ett individuellt samtal med aspiranterna i syfte att följa upp var och ens synpunkter, samt att också lämna deras eget omdöme om aspiranten.
Från vänster: Tina Engström, Maria De Geer, Kurt Idulv, Ralf Falkeland, Mats Lindmark, Lotta Wennersten, Inger Johansson. På bilden saknas Thomas Persson.
Från vänster: Tina Engström, Maria De Geer, Kurt Idulv, Ralf Falkeland, Mats Lindmark, Lotta Wennersten, Inger Johansson. På bilden saknas Thomas Persson.
Mer information om bakgrundskrav, rekryteringskrav mm på aspiranterna hittar du på SSRK hemsida under SSRK domarutbildningar.
Vi avvaktar med spänning och stort intresse fortsättningen på detta initiativ.

Har då några frågor, eller om du vill veta mer, kontakta utbildningssekreterare SSRK östra avdelningen, Mats Lindmark. Du kan också kontakta utbildningsansvarig vid SSRK huvudstyrelse.

Certifiering av provledare

Den 14 maj genomfördes en provledarutbildning B-prov i SSRK östras regi. 7 provledare och kommissarier gick igenom en obligatorisk utbildning för certifierad Provledare. 7 deltagare varvade Teori och efterföljande praktik ute på Lilla Träskatens gård under ledning av Roger Westerman.

2015

certifieringsutbildning av provledare för B-prov

Utbildningen, som leddes av Sune Nilsson, genomfördes på Stora Rickeby Gård strax utanför Märsta. Gården ger utmärkta förutsättningar för olika hundträningsaktiviteter. De fina markerna, gästfriheten, den goda maten och det vackra vädret bidrog till en lyckad helg och genom certifieringen säkrades genomförandet av ett antal framtida B-prov.

Övre raden från vänster: Helena Odenrick, markägare, Camilla Bäck, Lars Gunnar Lindén, Thomas Åkervall, Anita Olsson och handledaren Sune Nilsson. I förgunden: Mats Lindmark och Anne Nerell.

2014

utbildning av C-provsdomare (Working Test)

Totalt deltog elva elever som i fin Roslagsmiljö drillades av handledarna Lotta Treiberg,Ralf Falkeland och Peter Flink. Utgångspunkt för utbildningen var Riktlinjer för Working Test (gällande från 2015-01-01) samt Råd och Anvisningar (RoA) för Working Test (gällande från 2015-01-01).

Utbildningen delades upp i teori - regler och provupplägg - samt praktiskt genomförande i form av såväl provupplägg som bedömning.

På söndagen hade att antal testekipage bjudits in för att köra igenom elevernas provupplägg i alla tre klasserna, Nybörjare, Öppen och Elit.

Ett stort tack till alla tre handledare som på ett mycket fint sätt delade med sig av sina erfarenheter. Ett särskilt tack till Lotta Treiberg som lät oss nyttja den fina marken och för den fantastiska maten.

Deltagare var Inger Johansson, Grete Lindell, Mats Lindmark, Helena Lindström, Linnea Meiton, Kajsa Fagerström, Krister Harmsund, Pehr Söderman, Thomas Persson, Ewa Odenmark och Eva Fält.

Elever i arbete: Krister Harmsund, Thomas Persson, Inger Johansson och Linnea Meiton.

Certifiering av provledare
i samarbete med SSRK Bergslagen

Dag två, 11 augusti 2014, tillbringades vid fina Lafssjön. Handledare var Sune Nilsson. Från vänster: Sune Nilsson, Maria Svartbäck, Marie Elgström-Claesson, Maud Eklund och Maria Björklund. Dessutom var även Åsa Eckerrot och Anna Qvarfort på plats.