kursannonser

För dig som anordnar kurser

På den här sidan kan du annonsera din kurs. Annonskostnaden är 200 kr/kurs som betalas i samband med att du skickar in annonsen.

Följ länken under "Annonsera" för att lägga in din annons.

För Kursdeltagare

Kurserna som annonseras här bedrivs helt och hållet i respektive kursarrangörs regi och SSRK Östra har inte bedömt kursernas kvalitet eller innehåll.

TREDAGARSKURS I APPORTERING O EN HEL DEL RELATION

18 april, 2 och 23 maj i Åkers styckebruk

Träna sin retriever i apportering handlar om att göra många saker på en gång. Hunden ska jobba självständigt i det ena ögonblicket, samarbeta med människan i nästa stund. Föraren och hunden måste, med positiva metoder, lära sig basic-färdigheter och att alltid lita på varandra för att komma vidare med apporteringen.

Kursledare: Memea Mohlin och Bitte Lind
Datum: 18 april, 2 och 23 maj
Plats: Åkers styckebruk
Pris: 3 600 kr

Anmäl här