ordinarie prov

värt att veta

Medlemskap i SSRK ger företräde till start på våra prov.

Anmälan ska göras på SSRKs blankett Prov och Utställningsanmälan.

Information gällande de årliga viltspårsproven i maj i Nävekvarn.
Vi kommer inte att anordna något ordinarie prov 9 maj i Nävekvarn på grund av Covid-19 i år.
Vi hoppas vi kan arrangera vår tävling som är planerad till sista helgen i augusti och satsar på den istället. Mer information kommer längre fram.
Ni vet väl att ni anmäla er till rörliga prov genom att kontakta en domare som finns på domarlistan på hemsidan under rörliga prov.

Nävekvarn 9 maj

Klasser

Öppenklass

ANMÄLAN

Ifylld och signerad blankett bifogas formuläret här på sidan.
Kvitto på betalningen ska bifogas anmälan.

Det går även att posta anmälan och kvitto till:
SSRK Östra Viltspår
c/o Gudrun Löfgren
Stationsvägen 12A
646 50 Björnlunda


Provet är begränsat. SSRK-anslutna medlemmar har företräde, övriga i mån av plats.

AVGIFT

350 kr

betalning

Betalning ska göras till SSRK Östras Plusgiro: 409317-5.
Märk betalningen med Höstprov 2019, hundens namn och reg.nr.

Sista anmälnings- och betalningsdag

28 augusti

upplysningar

Gudrun Löfgren
Viltspårsekreterare

anmälan:

  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)