Rörliga prov

värt att veta

Medlemskap i SSRK ger företräde till start på våra prov.

Anmälan ska göras på SSRKs blankett Prov och Utställningsanmälan.

1 jan - 31 dec

KLASSER

Anlags- och Öppenklass

Anmälan

Ifylld och signerad blankett bifogas formuläret här på sidan.
Kvitto på betalningen ska bifogas anmälan.

Det går även att posta anmälan och kvitto till:
SSRK Östra Viltspår
c/o Gudrun Löfgren
Stationsvägen 12A
646 50 Björnlunda

avgift

350 kr

betalning

Betalning ska göras till SSRK Östras Plusgiro: 409317-5.
Märk betalningen med Rörligt prov, hundens namn och reg.nr.

Ingen betalning direkt till domaren i skogen!

Upplysningar

Vakant
Viltspårsekreterare

anmälan:

  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)