Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

SSRK Östra Ungdoms-SM

2022 07 05

Den 30 juli arrangerar SSRK Östra Ungdoms-SM i Lilla Träskaten i Sörmland. SSRK Ungdoms-SM är öppet för alla ungdomar mellan 6 och 26, Läs mer här: här

WT Spaniel (endast Nkl) och WT Retriever (alla klasser)
WT Spaniel döms av Torbjörn Augustinsson. WT Retriever döms av Anita Norrblom, Sune Nilsson, Tina Engström, Ralf Falkeland och Tommy Borg.

Välkommen med din anmälan senast 12 juli.
Länk till anmälan: här

Uppdatering:
SSRK Östra avdelningen vill passa på att sända stora gratulationer till vinnare Nathalie Alderö med Chippen som vann sin klass för spaniels!

 

Vinnare SM-uttagning i viltspår

2022 07 05

Peter Söderberg och Göran Ädel  genomförde SSRK Östras SM uttagning i viltspår som går av stapeln helgen den 23-24/7 i Piteå.
 
Vinnare blev Jerry Thorin med labradoren SE VCH Colas Roland med 100 poäng. Domare Göran Ädel tillsammans med viltspår eleven Ulrica Wistedt.
Reserv blev Monica Geneborg-Gustafsson med SE VCH Windleafs Första Flight med 53 poäng. Domare Peter Söderberg med viltspår eleven Johan Eklund.

2020 > 05

Med anledning av SSRKs uppdaterade riktlinjer för klubbverksamheten per den 18 maj så startar avdelningen upp delar av verksamheten igen. Arbetet med planering och genomförande startar omedelbart för att kunna återupptas så snart som möjligt fr.o.m. 1 juni. För samtlig verksamhet gäller följande villkor:

  1. Riskanalys ska genomföras
  2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.
  3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.
  4. Geografisk begränsning. Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka deltagare som kan medverka.
  5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
  • Avstånd
  • Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp. Personer ur riskgrupper ska inte delta. Personer med hög ålder (> 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
  • Goda möjligheter till handhygien.

Verksamheter som ej planeras att öppnas är: Utställning (gäller t.o.m. 31 aug), Ordinarie Viltspår (Tillsvidare), Mästerskap (Tillsvidare), Working Test (över 50 deltagare).

Arrangemangen kring proven kommer att bli annorlunda under covid-19 pandemin. Vi kommer att arbeta för att minimera antalet personer på provplatsen. Det är möjligt att du kommer få en tilldelad starttid, och få lämna provplatsen efter genomfört prov. Service som försäljning av mat och utrustning kommer i många fall inte vara möjliga. Ytterligare instruktioner kommer skickas ut till provledarna under sommaren. Deltagarna informeras via PM och SSRK Prov. Vi vill ha verksamhet, men måste även ta ansvar och hantera riskerna.

Styrelsen håller löpande kontakt via mejl och månatliga telefonkonferenser under pandemin. Nästa telefonkonferens är planerad den 17 juni.

Röd text uppdaterad 23 juni (länk till SKK)

Senaste nyheter

NyhetsArkiv