Ostra
OM OSS

Svenska Spaniel och Retrieverklubben värnar om spanielns och retrieverns specifika egenskaper — just de egenskaper som gör dem till goda jakthundar och samtidigt 
till idealiska medlemmar i den hundintresserade familjen. 

Östra är den största av SSRKs fjorton avdelningar, i alla fall till antalet medlemmar. Som medlem i SSRK tillhör du Östra om du är bosatt i Stockholms, Upplands eller Södermanlands län. Precis som alla andra avdelningar arrangerar vi olika slags aktiviteter för våra medlemmar, bl a jaktprov både för retriever och spaniel, viltspårprov och utställningar. 

Inom SSRK finns också tretton rasklubbar, som även de anordnar aktiviteter för sina medlemmar. Rasklubbarnas viktigaste uppgift rent kynologiskt är att ta hand om rasspecifika avelsfrågor och vara remissinstans för allt som rör den egna rasen. 

SSRK är den näst största specialklubben inom Svenska Kennelklubben. Räknat på både rasklubbs- och avdelningsmedlemmar har SSRK idag cirka 25 000 medlemmar. Bland alla dessa medlemmar ryms en mångfald som spänner över en mängd intresseområden. Det är vår ambition att Östra avdelningen ska kunna erbjuda sina medlemmar en så bred och bra verksamhet som möjligt.

SSRK genom åren

Våren 1945 samlades en grupp spanielvänner i Stockholm för att bilda en ny specialklubb inom SKK. Klubben fick namnet Svenska Spanielklubben (för spaniels, retrievers och wachtelhund). Att retriever hamnade inom parentes berodde helt enkelt på att den då var ganska ovanlig här i Sverige! Samma år anordnades den första utställningen i Stockholm med tio springer spaniels, två labradorer, fjorton enfärgade cocker och tio flerfärgade (varav en tremånadersvalp i försäljningsklass!). Dagen efter hölls det första jaktprovet på Ekerö med sju hundar. Tre cockrar, två springrar och två labradorer. Vann gjorde labradoren Musti med ett 2:a pris i ungdomsklass. Hundarna dömdes efter samma regler, oavsett ras.

Under klubbens första två decennier steg medlemsantalet till ca 500. Spaniel och retriever hade gemensamma jaktprov, även om retriever fått egna provregler 1957. Inte förrän 1967 arrangerades spaniel- och retrieverproven var för sig. Det första viltspårprovet anordnades 1960 i Grödinge och var det andra spårprovet överhuvudtaget i Sverige.

Antalet retrieverägare ökade alltmer, och 1963 ansåg man att det var dags att ändra klubbens namn till Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Med växande antal medlemmar bildades nya lokalavdelningar, och Östra avdelningen grundades 1966.

Medlemskurvan sköt i höjden, från ca 1000 till över 5000 under 1970-talet, och de första rasklubbarna bildades. Allra först var ”Avelsföreningen för golden retriever”, sedermera Golden Retrieverklubben, som grundades 1974.

Bland andra milstolpar i SSRKs utveckling kan nämnas att medlemstidningen Apportören kom ut med sitt första nummer 1969. Samma år diskuterade man första gången (men långt ifrån sista!) att dela klubben i en spaniel- respektive retrieverklubb. Wachtelhundarna fick en egen specialklubb 1993.

2016 fyllde SSRK Östra 50 år. Sedan starten 1966 har vi byggt upp en stor och stabil förening som idag har cirka 2000 medlemmar. Vi bjuder en gedigen aktivitetsplan, som i år bl a rymmer närmare 40 retriever- och spanielprov, Unghundsderbyt för retriever och SM i viltspår. Därtill en utställning samt utbildningar och föreläsningar.

Vi uppmärksammade jubiléet på olika sätt under 2016.  Vi startade jubileumsfirandet med en uppdaterad version av Östras fasanlogga (läs mer om den nedan). Märta Segerström svarar för den nya formgivningen. Vi lanserade även en ny, modern och högt efterlängtad hemsida, framtagen av Ingrid Aksnes.

fasanen

Foto: Ole Tryggeson Foto: Ole Tryggeson

Phasianus colchicus är en hönsfågel av familjen fälthöns. Den har sin ursprungliga utbredning i Asien men har introducerats till många platser runt om i världen, däribland Europa, där den på många håll har förvildats.

I Sverige har flera försök gjorts att anlägga så kallade fasanerier. Det första försöket har anknytning till oss i Östra. Det gjordes på 1700-talet i Ulriksdal av drottning Lovisa Ulrika.

När vi inom avdelningen ville ha en symbol att använda på jackor, västar, kepsar etc. låg det nära till hands att välja en and. Men samtidigt kändes anden en smula upptagen, den ingår ju bl a i SSRKs logotyp.

Ingela Funck föreslog fasanen. Annica Bergelin anlitade sin kamrat Pia Schörling som ritade den (den har senare blivit uppdaterad av Märta Segerström). Året var 2004 och fasanen gjorde sin debut på en benvit keps, det första plagget som beställdes. Under åren har Annica, och senare Gabrielle Ljungberg, kompletterat Östragarderoben. När du idag ser ett plagg med den stiliga fasanen vet du att bäraren är någon som gjort stora insatser för avdelningen. Provledare t ex kan belönas med en fleecetröja, väst eller jacka.

Bli medlem

För din valpköpare

Swish

123 399 91 33

BANKgiro

5222-0944

Org Nummer

802401-6480

Logotyp