Ostra

Field Trials (A-prov)

värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov.
För anmälan i SKK Start krävs ett konto.

Öppenklass A - ÖKL A

För hundar som första provdagen uppnått 24 månaders ålder, alternativt som första provdagen uppnått 18 månaders ålder och erhållit merit av lägst ett Excellent i Nkl (B-prov), alternativt före 2022-01-01 ett 1: a pris i NKL (B-prov), där vilt använts och som tidigare inte erhållit Excellent i klassen.
Excellent i Ökl A är ett krav för att få starta i elitklassen på våra svenska Field Trials.

ÖKL A-proven läggs ut och lottas på samma vis som elitproven.
Ansvarig för öppenklass A (Ökl-A) till svenska Field Trials (A-prov) är
Camilla Ährlund
Avgiften för att starta ÖKL A är 850 kr.

Elitklass - EKL a

För hundar som erhållit ett Excellent i Öppen Klass A, alternativt före 2022-01-01 ett 1: a pris i KKL. Ansvarig för svenska Field Trials (A-prov) Elitklass i Östra regionen är Benke Odenmark.

Avgiften för att starta är 1250 kr.