Ostra

Arrangera Field Trials

                                               Arbetsgång

  • Avdelningen

Avdelningen förbereder och grovplanerar höstens Field Trials och matar in provet i SKK Start. Internationella prov kräver även sanktion av SKK/FCI. Utländska domare måste sanktioneras av SKK. Kontaktar och preliminärbokar domare. Tillsätter även Provledare, Kommissarie, och i förekommande fall skyttar. 

  • Provledare

Provledaren ansvarar för att upprätta en budget och betalar alla provets kostnader. Gäller EJ domararvoden - de betalas ALLTID ut av kassören!
Begär förskott via Jaktprovssekreterareren som granskar budgeten innan kassören får den.

Provledaren skickar ut slutlig formell inbjudan till domarna.
 
Upprättar kontakt med jaktledare/markvärd/apportörsansvarig och informerar sig om parkering, toalett, publik, samlingsplats och möjligheter att äta lunch. Upprättar en ”lunch/funktionärslista”.

Tar hjälp av lokal apportörsansvarig och utser stewards, viltbärare/markörer, särskilda apportörer och eftersöksekipage (här kan förutsättningarna variera – stor skillnad om det är en köpt eller skänkt jakt). Ser till att de startande får nummerlappar och ansvarar för att östra-skyltar, rosetter, östras pokaler (cert/ck) och ev. vandringspris finns tillgängliga.

Gör ID kontroll, samt kontrollerar status på vaccinationer. Prickar av alla deltagare på plats innan samlingen och är vid behov behjälplig med lottning av startordning. Avprickning/lottning brukar överlåtas till stewards, som i alla fall måste skriva upp startordningen i sina dokument för att kunna utföra sin uppgift under pågående prov.

Håller deltagarsamling för de tävlande (kan givetvis överlåtas till lämplig talare). Samlar in reseräkningar och betalar ut reseersättningar till domare, stewards och provledning.
Alla domararvoden utbetalas av Östras kassör!
Ser till att domarnas arvodesmall är signerad och att alla uppgifter är ifyllda korrekt.

Slutredovisar det ekonomiska, i samma fil som budgeten gjordes i. Det måste finnas underlag för alla utlägg. Använd blanketten reseräkning för utbetalning av milersättning. Fotar av domarens Domararvode/Löne-blankett och mejlar den omgående till kassören. Posta sammanställning och alla original till:

Kassör
Marie Niklasson
Klastorp 11
148 92 Ösmo

Skickar resultat med bild till webmaster@ssrkostra.se för publicering på Östras Facebooksida.

Skickar överblivna pokaler, rosetter och skyltarna i retur till den materialförvaltare du fick materialet av.

  • Kommissarie

Ansvarar för all kontakt med deltagare och administration i SKK Start.
Tar emot efteranmälningar i mån av plats. Tar emot intyg efter strykningar.
Skickar i samråd med Provledaren ut PM till både startande, domare och alla funktionärer (ev. inkl. inbjudna skyttar).

Redovisning till SSRK efter tävlingen:
Blanketten Avrapportering efter provet från SSRK ska fyllas i och skickas. 

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare Retriever Dorothea Bexelius Tel: Mobil: 076-133 36 96
Administratör A-EKL: Benke Odenmark
Kassör: Marie Niklasson Tel: 070-692 15 69

Materialförvaltare Norr: Pehr Söderman Tel: 070-441 68 42
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark Tel: 070-799 22 54