Ostra

Tollingjaktprov

värt att veta

Anmälan och betalning görs till SKK Start.
För att kunna anmäla dig till prov, tävling eller bedömning måste du ha ett konto i SKK Start. Läs mer här.

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov.
Information om aktuella prov finns på SKK Start och på respektive avdelnings- eller rasklubbs hemsida.

Avgiften för att starta ett Tollingjaktprov är:
nkl - ökl - ekl           600 kr
Praktiskt jaktprov  900 kr

tollingjaktprov i östra 2024

4/5 - Tollingjaktprov, nlk, ökl, ekl - Södra Stockholm

Om Tollingjakt

Tollingjaktprov har funnits i Sverige sedan 2007.
Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. Under ett Tollingjaktprov prövas hunden i olika situationer som kan uppstå under en riktig tollingjakt. Priset hunden får baseras på helheten av provet. 

Tollingjaktprovet börjar alltid med en ansmygning till ett gömse nära vattnet. Där ska hunden "tolla" dvs. leka längs med vattenkanten genom att hämta föremål som föraren kastar ut från gömslet. Sedan ska hund och förare bli passiva bakom nätet och vänta tyst och lugnt tills det är dags för nästa omgång lek/kast av föremål vid vattenkanten. Under hela tollingen ska föraren vara gömd bakom gömslet. Det är detta, Tollingen, som lockar in sjöfågel inom skotthåll.

Är du intresserad av att testa på Tollingjakt, prov, praktisk jakt eller träning?
Kom och var funktionär på Östras Tollingjaktprov!