Ostra

Arrangera WorkingTest

Vill du/ni arrangera ett Workingtest?
Börja med att kontakta jaktprovssekretaren i Östra avdelningen och presentera ditt förslag. 
För att få arrangera ett Officiellt Workingtest eller Mocktrial måste tävlingsledaren vara certifierad av SSRK.

När ni vet vilka domare ni ska ha, tar ni fram en budget. Använd vår budgetmall
för WT, här till höger. E-posta sedan budgeten till den jaktprovssekreterare du skapat kontakt med.
I budgeten kan du även begära förskott för utgifter ni räknar med i samband med tävlingen, så som reseräkning till funktionärer, lunch, fika mm. Vår kassör sätter efter godkänd budget in pengarna på kontot ni angivit.
OBS! Alla domararvoden betalas ut av kassören.
Om utländska domare anlitas måste ni ansöka om SINK-SKATT hos Skatteverket i god tid innan provet. 

Ni tar fram ett förslag till annons - Vi annonserar ut tävlingen på Östras hemsida och FB. Tävlingen kan också annonseras på SSRK Hs hemsida.
Glöm inte eventuella sponsorlogos. Skicka ett mail till webmaster@ssrkostra.se.
Jaktprovssekreteraren lägger in tävlingen i SKK Start.

Kontakta någon av materialförvaltarna för att bestämma tid för hämtning av material ni behöver. Tex dummies, lösskott, nummerlappar, tält, flaggor, rosetter mm.

Lottning i SKK Start vid WT. Som de flesta vet används inte lottning vid WT. Det innebär att man INTE tar hänsyn till tidigare starter. Om man som arrangör anger en begränsning i antal startande, lottar man slumpvis för att få till en startlista.

Slutredovisar det ekonomiska, i samma fil som budgeten gjordes i. Det måste finnas underlag för alla utlägg. Använd blanketten reseräkning för utbetalning av milersättning. Fotar av domarens Domararvode/Löne-blankett och mejlar den omgående till kassören. Posta sammanställning och alla original till:

Kassör
Marie Niklasson
Klastorp 11
148 92 Ösmo

Ha utskrivna rese- och arvodesblanketter med er till provplatsen för domare och funktionärer att fylla i. Se till att dessa blir korrekt ifyllda samma dag som tävlingen genomförs. Tävlingsledaren betalar ut RESEersättning till alla och kassören betalar ut alla domararvoden, då dessa klassas som lön och måste särbehandlas.
OBS - Domarna ska fylla i två olika blanketter!

Rapportring efter tävlingen till SSRK:
Blanketten Avrapportering efter prov

Skicka även bild på pristagarna och resultat till jaktprovssekreteraren för publicering på östras facebooksida direkt efter prisutdelning.

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Dorothea Bexelius, Finborgsvägen 11, 135 68 Tyresö.
Tel: 076 133 36 96
Kassör: Marie Niklasson, Tel: 070-692 15 69

Materialförvaltare NorrPehr Söderman,   Tel: 070-441 68 42
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark, Tel: 070-799 22 54