Ostra

Arrangera Mocktrial

Vill du/ni arrangera ett Mocktrial?
Börja med att kontakta jaktprovssekretaren i Östra avdelningen och presentera ditt förslag. Jaktprovssekreteraren lägger in tävlingen i SKK Start.

För att få arrangera ett Officiellt Mocktrial måste tävlingsledaren vara certifierad av SSRK. Även domarna måste vara certifierade med behörighet A.

Tävlingsledare
Tävlingsledaren ansvarar för att upprätta en budget och betalar alla  kostnader. Gäller EJ domararvoden - de betalas ALLTID ut av kassören!
Begär förskott via Jaktprovssekreterareren som granskar budgeten innan kassören får den.

Upprättar kontakt med jaktledare (om det är annan person än tävlingsledaren), markvärd och informerar sig om parkering, toalett, publik, samlingsplats och möjligheter att äta lunch. Upprättar en ”lunch/funktionärslista”.
Kontaktar och bjuder in behöriga domare. Om utländska domare anlitas ska även RJK meddelas för godkännande och kontroll av rätt behörighet, vid officiell tävling.
Utser stewards (2-3 st) och övriga funktionärer.
Kontaktar materialförvaltare och ser till  att nummerlappar, östra-skyltar, rosetter, dummies mm finns till tävlingen.
Gör ID kontroll, samt kontrollerar status på vaccinationer.
Prickar av alla deltagare på plats innan samlingen och är vid behov behjälplig med lottning av startordning.
Avprickning/lottning brukar överlåtas till stewards, som i alla fall måste skriva upp startordningen i sina dokument för att kunna utföra sin uppgift under pågående tävling.
Håller deltagarsamling för de tävlande (kan givetvis överlåtas till lämplig talare).

Samlar in reseräkningar och betalar ut reseersättningar till stewards, tävlingsledning och domare. Ta med utskrivna rese- och arvodesblanketter till provplatsen för domare och funktionärer att fylla i.
OBS - Domarna ska fylla i två olika blanketter - reseräkning och domararvode/lön.

Slutredovisar det ekonomiska, i samma fil som budgeten gjordes i. Det måste finnas underlag för alla utlägg. Använd blanketten reseräkning för utbetalning av milersättning. Fotar av domarens Domararvode/Löne-blankett och mejlar den omgående till kassören. Posta sammanställning och alla original till:

Kassör
Marie Niklasson
Klastorp 11
148 92 Ösmo

Skickar resultat med bild till webmaster@ssrkostra.se för publicering på Östras Facebooksida.

Skickar överblivna rosetter och skyltarna i retur till den materialförvaltare du hämtade materialet från.

Kommissarie
Ansvarar för all kontakt med deltagare och administration i SKK Start.
Tar emot efteranmälningar i mån av plats. Tar emot intyg efter strykningar.
Skickar i samråd med Provledaren ut PM till både startande, domare och alla funktionärer.
Redovisning till SSRK efter tävlingen:
Blanketten Avrapportering efter provet från SSRK ska fyllas i och skickas. 

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Dorothea Bexelius, Finborgsvägen 11, 135 68 Tyresö.
Tel: 076 133 36 96
Kassör: Marie Niklasson Tel: 070-692 15 69
Materialförvaltare NorrPehr Söderman,   Tel: 070-441 68 42
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark, Tel: 070-799 22 54