Ostra

protokoll

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Styrelsemöten 2024

Vi har styrelsemöten via TEAMS
Måndag 29/1  - klockan 18:30
Onsdag 23/3   - klockan 18:30
 
Onsdag 17/4   - klockan 18:30
Onsdag 15/5   - klockan 18:30
Onsdag 07/8   - klockan 18:30
Onsdag 11/9   - klockan 18:30
Onsdag 16/10 - klockan 18:30
Onsdag 13/11 - klockan 18:30
Onsdag 11/12 - klockan 18:30