Ostra

Spanielprov

En spaniel är en stötande hund med uppgift att stöta upp småvilt inom säkert skotthåll för hagelgevär. Den ska därför arbeta högst 15 - 20 meter från föraren. Efter skottet
ska hunden apportera det nedlagda viltet.
(Wikipedia)

En spaniel ska i sitt arbete som stötande och apporterande fågelhund vara lättförd och effektiv. Därför måste den ha stor samarbetsvilja, en bra näsa och verklig viltfinnarförmåga, Till skillnad från en retriever är en spaniels främsta uppgift att finna och presentera vilt för sin förare som då kan fälla detsamma- Efter skottet ska spanieln vara helt stilla och först på kommando apportera  Då är bra markeringsförmåga, en mjuk mun för att inte skada viltet, och stor apporteringslust.nödvändigt.
Under fältarbetet ska den visa mod och får inte tveka att arbeta i svår terräng med täta och ibland taggiga buskar där viltet garna tar skydd och när viltet tar till benen/vingarna visa stadga, dvs sitta tyst och lugn även när det skjuts och faller vilt i dess närhet. En spaniel med en tydlig av- och påknapp har bäst förutsättningar att klara av den stress som den jaktliga situationen innebär.
 
Idag finns det tre olika typer av svenska jaktprov för spaniels:
Nybörjarprov, Fältprov och Vattenprov.

nybörjarprov

Nybörjarprov är ett egenskapsprov som genomförs i spanielterräng och finns i två varianter. Nybörjarprov B där vilt inte stöts och apporteringen bedöms med hjälp av dummies. Samt Nybörjarprov A där hunden ska stöta vilt men där man inte fäller viltet. Apporteringen görs här med upptinat matvilt. För att få starta på Nybörjarprov A måste hunden ha godkänt vattenprov. Som vid alla spanielprov lägger man vid nybörjarproven stor vikt vid hundens fältarbete. Nybörjarproven bedöms med poäng 0 - 5 i olika egenskaper där 2 poäng är godkänt. För att bli godkänd på Nybörjarprovet måste man ha minst godkänt dvs.2 poäng i samtliga delar.


 

fältprov

Fältprov genomförs som en vanlig  jakt med den enda skillnaden att föraren inte skjuter själv. Däremot dömer domaren situationerna som uppstår utifrån tanken att det är föraren som är skytt. Det finns två klasser: Öppenklass (ökl) och Segrarklass (skl). Hunden måste ha godkänt vattenprov för att få starta i ökl och hunden måste ha ett 1:a pris i ökl för att få starta i skl, som är en konkurrensklass som även har kvalitets pris. Hundarna i segrarklass provas oftast i parsläpp och efter genomförda släpp tilldelas hundar som inte diskvalificerats kvalitetspriser (1:a pris som ibland kallas diplom eller 0 pris). Domarna placerar maximalt 4 hundar bland dem med 1:a pris. En förutsättning för en placering är att prövningen genomförts med championkvalitet utan fel eller brister.

Vattenprov

Ett prov som avser att pröva hundens vattenpassion och förmåga att apportera matvilt i vatten. Bedöms som godkänt eller ej godkänt

Godkänt resultat Vattenprov är nödvändigt för att kunna få starta i Öppenklass fältprov samt även för att få godkänt Nybörjarprov A formellt godkänt och stambokfört.

En inofficiell provform. Genomförs ej i stationsform utan domaren (eller domarna om man genomför testet i par) följer hunden på en bana där fältarbetet alltid ska utgöra huvuddelen av de möjliga totala poängen. tre eller flera apporter ska ingå.

läs mer

spanielbilder

Klicka på bilden för att se fler.