Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

SSRK Östra bjuder in till Club Show - Officiell Utställning den 11 maj 2024 vid Ulriksdals Slott. Läs med om vilka engelska domare som dömer under Aktuella Utställningar

Är handikapphjälpmedel tillåtna på retrieverjaktprov? 
I Anvisningar för hundförare står det: "Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna." Förtydligande: Observera att detta inte innefattar handikapphjälpmedel, till exempel en krycka, som föraren otvetydigt behöver för att kunna ta sig fram i provmarken. Fästinghalsband ska tas av. 
 
Förtydligandet har hittills gällt A- och B-prov. Nu gäller det med omedelbar verkan även Working Test och Mock Trial. 

Stort tack till er alla som besvarat den enkät som skickades ut av SSRK i december 2022. Ert engagemang bidrar stort till att vi kan säkerställa att vi erbjuder rätt saker.   
Totalt inom SSRK har 4944 st medlemmar svarat på undersökningen.

Sammanfattningsvis visar resultatet att det viktigaste för er medlemmar är att SSRK verkar för friska, funktionsdugliga och sunda raser samt att SSRK utvärderar och tar fram strategier för aveln. Det är viktigt för er medlemmar att det erbjuds bra aktiviteter inom våra kärnområden.
Något som alla avdelningar behöver jobba med är att säkerställa att alla medlemmar känner sig väl mottagna.   
Hur medlemmarna i Östra har svarat kan du läsa i nedanstående dokument.
 

Åter igen drog Henric Fryckstrand det längsta strået på utställningen i Ulriksdal. I år vann Ch Dewmist Dynamique. 

Ulriksdals Slottscafe är inte öppet vilket vi meddelade i det PM som gick ut. Det kommer finnas en serveringsvagn under viss del av dagen, med enklare förtäring. Vidare finns möjlighet till kaffe och mat i Ulriksdals Handelsträdgård. 

Nu finns PM och ringfördelning publicerad på utställningssidan  

Senaste nyheter

NyhetsArkiv