Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

SKK Start för Hundägare
Alla medlemmar i SSRK som är hundägare och avser att starta på retriever- och/eller spanielprov kan nu registrera ett konto i SKK Start.
Det dröjer lite till innan prov för spaniel och tollare läggs upp i SKK Start -  trolig tidsplan är slutet av mars.
Några skillnader finns mellan det nya anmälningssystemet SKK Start och det gamla anmälningssystemet SSRK Prov.

Detta gäller för SKK Start:

Först av allt
 -  om du inte redan gjort det, skapa ditt konto i SKK start.
Läs här om hur du skapar ett konto
Här hittar du en användarguide

 • Du lägger upp ett konto - samma uppgifter som "Mitt SKK"​
 • Du väljer din/dina hundar via deras registreringsnummer första gången du ska  anmäla den hunden, sedan finns dina hundar sparade som snabbval.
 • Du väljer rätt klass för varje anmälan​ som du gör
 • Du betalar med kort ​- enda betalningsalternativet

Men...

 • Du kan inte ställa in "klass" per hund​
 • Du kan inte se en förteckning över anmälda hundar i nuläget​ till ett tävlings/provtillfälle.
 • Du kan inte "välja" startsida som i SSRK Prov - skapa i stället bokmärken i din webbläsare, tex för ”SSRK Östras prov”

 
SKK Start för dig som har en retriever  - vad pågår?
Alla domare är utbildade av HS.
 
Kommissarier och provledare B-prov utbildas digitalt i SKK Start & SSRK Östras övriga rutiner vid 2 tillfällen - den 6/3 och 14/3

 
Kommissarier och tävlingsledare för Working Test utbildas digitalt i SKK Start & SSRK Östras övriga rutiner vid 2 tillfällen - 20/3 och 3/4
 
Alla B-prov och Working Test är inlagda i SKK Start. De ska verifieras av kommissarien för respektive prov/tävling före de kommer att öppnas upp för anmälan.
 
Kommissarier och tävlingsledare för Mock Trial & A-prov utbildas digitalt  i SKK Start & SSRK Östras övriga rutiner - Under planering, ej fastställda datum ännu
Proven kommer att läggas in i SKK Start.
 
 
 

En utförlig presentation av alla domare som dömer vid vår kommande CLUB SHOW Utställning den 11 maj hittar du i PDF dokumentet på höger sida här. Trevlig läsning!

Nu finns alla dokument upplagda så Du kan komma väl förberedd till vårt kommande årsmöte den 10 mars. All information hittar du här

Vi söker dig som har...

 • Ett giltigt medlemskap i SSRK. ​
 • En tydlig målsättning att vara tävlingsledare vid Workingtest. ​
 • Fört egentränad hund till pris i öppenklass på WT - bör inte vara äldre än fem år. ​
 • Erfarenhet från funktionärsuppdrag på Workingtest, exempelvis biträdande tävlingsledare, rutansvarig, kommissarie, skytt, kastare. ​
 • Ett genuint jakthundsintresse och erfarenhet från jakt med retriever, företrädesvis som apportör och/eller jägare. ​
 • Social kompetens, hög integritet och ödmjukhet. ​
 • God förmåga att föra en bra dialog med domare, funktionärer och startande. ​
 • God förmåga att fatta snabba beslut, tydligt kunna motivera dem och hantera plötsliga förändringar. 

Anmäl nu (senast den 28 januari) till: bitrjaktretriever@ssrkostra.se
Efter godkännande av Östras styrelse skickas anmälan vidare till Arbetsgruppen för WT Retriever som ska ha anmälan tillhanda senast 6/2.

Läs mer här: SSRK Östra | Funktionär
 

SSRK Östra bjuder in till Club Show - Officiell Utställning den 11 maj 2024 vid Ulriksdals Slott. Läs med om vilka engelska domare som dömer under Aktuella Utställningar

Är handikapphjälpmedel tillåtna på retrieverjaktprov? 
I Anvisningar för hundförare står det: "Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna." Förtydligande: Observera att detta inte innefattar handikapphjälpmedel, till exempel en krycka, som föraren otvetydigt behöver för att kunna ta sig fram i provmarken. Fästinghalsband ska tas av. 
 
Förtydligandet har hittills gällt A- och B-prov. Nu gäller det med omedelbar verkan även Working Test och Mock Trial. 

Stort tack till er alla som besvarat den enkät som skickades ut av SSRK i december 2022. Ert engagemang bidrar stort till att vi kan säkerställa att vi erbjuder rätt saker.   
Totalt inom SSRK har 4944 st medlemmar svarat på undersökningen.

Sammanfattningsvis visar resultatet att det viktigaste för er medlemmar är att SSRK verkar för friska, funktionsdugliga och sunda raser samt att SSRK utvärderar och tar fram strategier för aveln. Det är viktigt för er medlemmar att det erbjuds bra aktiviteter inom våra kärnområden.
Något som alla avdelningar behöver jobba med är att säkerställa att alla medlemmar känner sig väl mottagna.   
Hur medlemmarna i Östra har svarat kan du läsa i nedanstående dokument.
 

Senaste nyheter

NyhetsArkiv