Ostra

funktionsbeskrivning retriever, FB-R

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad.

Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna! Hunden ska dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.
 

Vill du få din hund beskriven? Vill du som uppfödare eller hanhundsägare samla valpar ur en eller flera kullar för en träff? Då är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. 

Utförlig information om FB-R finns att läsa på SSRKs hemsida.