Ostra

Arrangera b-jaktprov

Vill du arrangera ett jaktprov för retriever (B-prov) eller tollare? Det första du måste göra är att ta kontakt med Jaktprovssekreteraren för samordning.
Nedan ser du viktig information om hur B-prov organiseras i SKK Start.

Året innan provet

Provledarutbildning: Provledaren för provet måste ha genomfört provledarutbildning. Den görs en gång per år, normalt i februari.
Omcertifiering sker vart 5:e år.

Provledarträff: Provledaren, eller en annan representant för provet, ska delta på en fysisk provledarträff. Träffen hålls normalt i mars. Utöver det hålls några digitala möten under året om ca 1 timme.

Skaffa inloggning i Knack: Jaktprovssekrereraren hjälper dig med inloggning.
Där ser du datum för provet och bokad domare. Du ser vilken typ av vilt som finns i SSRK Östras frysar och kan beställa vilt från dem av respektive ansvarig.

Datum för proven bestäms i samråd med Jaktprovssekreteraren. För ordinarie prov läggs en preliminär planering under våren året innan. Särskilda prov har kortare framförhållning, och kan läggas in med några veckors varsel.

Domare: Bokning görs via Domarbokaren Anne Nerell. Har du önskemål om en särskild domare, kontakta Anne i god tid! Bokning av domare görs normalt ca 1 år innan provet.

Jaktprovsprotokoll, rosetter och skott kan hämtas på provledarträffen eller hos Jaktprovssekreteraren efter överenskommelse.

Provplats: Provledningen ansvarar för att utse en lämplig provplats och göra ett provupplägg som passar för klassen. Provupplägget kan stämmas av enligt överenskommelse med ansvarig domare före provet.

Funktionärer: Provledningen ansvarar för att utse lämplig uppsättning funktionärer. Det behövs normalt 5-7 funktionärer inkl. skytt.

Vilt: Provledningen ansvarar för att vilt finns i lämplig mängd och av god kvalité. Om ni behöver hjälp med att skaffa fram vilt kontakta jaktprovssekreteraren i god tid. Är du osäker på hur mycket vilt du behöver, använd mallen som finns under dokument till höger.
SSRK Östra har 4 frysar med vilt. De är utplacerade i Bogesund, Tyresö, Enköping och Katrineholm.

Veckorna innan provet

Budget: Gör en budget, det vill säga gör en beräkning av hur mycket intäkter och kostnader provet kommer att ha. Vissa av kostnaderna kommer klubben att betala direkt och en del av kostnaderna ska betalas kontant, exempelvis mat, vilt, logi, skott, milersättning och domararvode. Använd SSRK Östras mall här till höger. I mallen anger du beloppet du önskar ha som förskott för att betala direkta kostnader. Ange konto för utbetalning. Spara samtliga underlag/kvitton för alla utlägg. Utan underlag kan du inte få ersättning!
För att underlätta administrationen kring utbetalning av utlägg önskas en ansvarig per prov. Provledningen ansvarar för att skriva ut och ta med reseräkningsblanketter för domare och övriga att fylla i på plats.
Domarens arvode och dess reseräkning betalas alltid ut centralt av vår kassör.

För att få förskott bör budgeten mejlas till kassören senast 3 veckor innan provet.

Dummies, tält, lösa hagelpatroner, skrivplattor mm.
Ta kontakt med jaktprovssekreteraren i god tid för samordning.
Hämtas och lämnas på platsen där de lagras.
Materialförråd norra sidan - kontakta Pehr Söderman, tel 070-441 68 42
Materialförråd södra sidan - kontakta Ewa Odenmark, tel 070-799 22 54

Vandringspriser: Kolla på listan vandringspris om eller vilka vandringspriser som ska delas ut. Ring in vandringspriser. Skriv ut kvittenser för vandringspriser. Dessa ska skrivas under direkt vid mottagandet.

Innan provdagen

Skriv ut blanketter: Oacceptabelt beteende, samt reseräkning till domare, kommissarier och provledare.

SKK Start: Hela provet administreras i SKK Start, allt från lottning till framtagande av katalog och prislista. För att få tillgång till SKK Start, kontakta jaktprovssekreteraren. Om du blir osäker, kontakta jaktprovssekreteraren för hjälp!

Betalningskontroll: Betalningskontroll ska alltid göras av dem som betalar manuellt! Provledningen kontaktar kassören, om någon anmäld står som "Ej betald" eftersom de prickas av manuellt i SKK Start. Detta MÅSTE göras innan lottning av provet.

Medlemskontroll: Kontroll av medlemskap görs via stickprov. Saknas betalning, har senaste fakturan inte kommit fram eller liknande frågor från startande? Meddela den startande att ta kontakt med SSRKs medlemsservice, som hanterar alla medlemsfrågor.

Lottning: Efter betalningskontroll och kontroll av medlemskap görs lottning. Provledningen ansvarar för lottning.

Reserver: Provdeltagare ska kunna ställa upp som reserver till två dagar innan provet. Erbjud gärna deltagare att fylla lediga platser på provet så sent som möjligt.

PM: Provledningen ansvarar för att PM mejlas till startande med inbjudan till provet.

Protokoll: Provledningen förbereder protokollen genom att fylla i huvudet på alla Jaktprovsprotokoll retriever.

Efter provet

Redovisning till SSRK: Följande blanketter från SSRK ska skickas in till kansliet efter provet:

  • Ifylld Checklista
  • Ifylld och påskriven Prislista, inklusive Provplats och Kommissarie. 
  • Blanketten Avrapportering efter provet

OBS! Dessa måste skickas in då SKK Start inte hanterar de här uppgifterna!

Annonsera resultatet: Skicka resultatet till jaktprovsekreteraren eller bitr. jaktprovssekreterare.. Sänd ditt mail så fort du hinner. Gärna på kvällen efter provet. Bifoga gärna foton på pristagarna. Detta är särskilt viktigt ifall ni fått sponsring med priser! Kom ihåg att meddela namn på förare, namn på hund samt registreringsnummer på hunden och namn på fotografen.

Redovisning av förskott och utlägg:  Fota av domarens reseräkning och mejla den omgående till kassören. Fyll i redovisningssidan i budgetblanketten. Det måste finnas underlag för alla utlägg. Använd blanketten reseräkning för utbetalning av milersättning.
Posta alla original till:
Kassör/sekreterare
Ewa Odenmark
Eklången Ängstugan 1
635 37 Ärla

Återbetalningar: Återbetalning för de som betalt via SKK Start görs där i.
Lista för de som betalat manuellt och som ska ha återbetalt skickas till kassören snarast efter provet genomförts. För varje återbetalning ska framgå ägarens namn, hundens namn, kontonummer till vilket återbetalning ska ske och vilket belopp som ska betalas. En administrationsavgift (fn 40:-) dras av från återbetalningen enligt gällande regler (administrationsavgiften tas endast ut när betalningen gjorts via Bankgiro. Om avgiften är betald med kort utgår ingen administrativ avgift.
Inkomna intyg avseende avbokning av start avseende löptik, skadad hund mm behålles av provledningen.

Vandringspriser: Kvittenserna skickas till Cina Lundin, Jungfrudansen 62, 171 52 Solna.

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Pehr Söderman, RÖSKÄR 5, 185 93, Vaxholm. 
Tel: 070-441 68 42.
Bitr. Jaktprovssekreterare: Dorothea Bexelius, Finborgsvägen 11, 135 68 Tyresö.
Tel: 076-133 36 96

Kassör: Ewa Odenmark, Eklången Ängstugan 1, 635 37 Ärla, Tel: 070-799 22 54

Domarbokare B-prov: Anne Nerell. Tel: 073-530 70 96.