Ostra

 Årets Retriever

Årets Retriever är SSRK Östras pris till årets mest framgångsrika retriever på jaktprov inom avdelningen.

Årets Retriever 2023 SSRK Östra

Statuter för Östra avdelningens pris till årets framgångsrikaste retriever förd av medlem inom avdelningen på jaktprov inom avdelningen.

Priset tilldelas den retriever som under senaste kalenderåret gjort de högsta prestationerna på jaktprov anordnade av SSRK Östra. Summan av det bästa resultatet av 2 prov av varje typ (A-, B-, C-prov och Mocktrial) räknas. Poängen räknas som följer:

FIELDTRIAL (A Prov) EKL:
1:a vinnare: 5p
2:a vinnare: 4p
3:e vinnare: 3p
4:e vinnare: 2p
Diplom: 1p

B-prov EKL:
Excellent: 5p
Very Good: 4p
Good: 3p

C-prov EKL:
1:a vinnare: 5p
2:a vinnare: 4p
3:e vinnare: 3p
4:e vinnare: 2p
Lägre placering med Excellent: 1p

Mocktrial:
1:a vinnare: 5p
2:a vinnare: 4p
3:e vinnare: 3p
4:e vinnare: 2p
Diplom: 1p

OBS: Endast prov med SSRK Östra som arrangör räknas.

Särskiljning Om två hundar har samma poängsumma undersöks deras inbördes möten. Alla prov inom SSRK Östra under året används, oavsett prov typ, under förutsättning att båda hundarna prissatts. Den hund som först under året placerats högre premieras. Om det fortfarande inte går att särskilja hundarna, delas priset. 

// Pehr Söderman Jaktprovssekreterare Retriever

2021

SEJ(J)CH Streamlight’s Aquas Mr. Bingley med förare Margareta Westman
SEJ(J)CH Streamlight’s Aquas Mr. Bingley med förare Margareta Westman

genom åren

2021
2020
Margareta Westman
Ingrid Aksnes
SEJ(J)CH Streamlight’s Aquas Mr. Bingley
SE J(J)CH Reedsweeper's Blackcurrant
2019 Anna Londré Pilens Dione
2018 Maria Söder Söders Broadwalk
2017 Margareta Westman Streamlight’s Jackies Daiquiri
2016 Maria Söder Söders Broadwalk
2015 Karin Thunander Streamlight's Danas Jackie
2014 Maria Sundberg Jaktyrans Dane Jill
2013 Tomas Söderström Sea-Croft Teal
2012 Karin Thunander Streamlight's Danas Jackie
2011 Peggy Westerlund Justlike Prince Philip
2010 Sören Norén Justlike Kronprins Frederik
2009 Karin Thunander Streamlight's Fancy Choise
2008 Lena Bratsberg Garronpoint Arron
2007 Bengt Bernas Streamlight's Morse
2006 Karin Thunander Streamlight's Dana Scully
2005 Bengt Bernas Streamlight's Morse
2004 -
2003 Sverker Olausson Searover Fritte
2002 Elisabeth Kyhlstedt Kibowi
2001 Birgitta Bernadotte Seacroft Scilla
2000 Ralf Falkeland Justlike Lee-Travino
2000 Birgitta Ahnelöv Lopplådans Mustiga Musseron
1999 A & J Norrblom Bjälkens Andromeda
1998 Ingela Funck Rockdove's Anabelle
1997 Bengt Bernas Searover Stormy Weather
1996 Anki Andersson Searover Singel-Skye
1995 Birgitta Larsson Classical Garbi
1994 Birgitta Larsson Classical Garbi
1993 K. Sellén/H. Johanzon Iliandens Nysa
1992 Kent Larsson Twiggs Bordeaux
1991 Rune Eriksson Skyfly's Deana
1990 K-E Lantz Odågas Payne
1989 Lasse Johnsson Guns Choice Poacher
1988 Jan-Åke Sjöström Redtail
1987 Lasse Johnsson Guns Choice Poacher
1986 K-E Lantz Odågas Gunsmoke
1985 Kjell Bräster Duvkullans Whimsey

Statuter

Anmäl förslag och bifoga poängsammanställning enligt statuterna för Årets Retriever till jaktretriever@ssrkostra.se senast den 24 februari.