Ostra

Arrangera Working Test

Har ni funderat på att arrangera ett working test? Börja i så fall med att kontakta jaktprovssekretaren för retriever i Östra avdelningen. 

Läs igenom riktlinjer och anvisningar för Working Test retriever. När ni gjort det och har koll på vilka domare som ni ska ha tar ni fram en budget. Använd gärna vår budgetmall för WT. Behöver ni då ett förskott för utlägg som reseersättning till domare, inköp av mat och fika till funktionärer med mera så anger ni ett konto i samband med att ni e-postar in budgeten till jaktprovssekreteraren. På kontot sätter vi in den summa pengar som ni behöver för utlägg.

När ni skickat in en budget annonserar vi arrangemanget på Östras hemsida. OBS! Först budget, sedan annons. Ni tar fram ett förslag till annons. Er tävling kan också annonseras på SSRKs hemsida. Glöm inte sponsorlogos. Skicka ett mail till webmaster@ssrkostra.se.

Ert working test kan ni lägga in i SSRK-prov. Det blir en avgift om 13 kronor per hund som avdelningen står för, se även budgetmallen. Det går även att använda sig av andra former av anmälningssystem då ett working-test inte stambokförs. Exempelvis via e-post till provledningen eller anmälningsformulär på vår hemsida.

Dummies, tält, lösa hagelpatroner, skrivplattor mm:
Materialförråd norra sidan - kontakta Pehr söderman, tel 070-441 68 42
Materialförråd södra sidan - kontakta Ewa Odenmark, tel 070-799 22 54

Spara alla kvitton för de utlägg ni har. Kvitton ska skickas med redovisningen till jaktprovssekreteraren. Använd SSRKs blankett för reseräkningar.

När ert working test är genomfört skickar ni in en redovisning till jaktprovssekreteraren. Använd vår mall för redovisning. Varje utlägg ska ha ett underlag som ni numrerar. Det kan vara kvitton från affären där ni handlat mat, eller reseblanketterna som domarna skrivit under samma dag som tävlingen genomförs. Ni kan ha med er blanketter som ni skriver samma dag.

Skicka in redovisningen till jaktprovssekreteraren. Skicka även bild på pristagarna och resultat till jaktprovssekreteraren för publicering på östras facebooksida direkt efter prisutdelning.

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Pehr Söderman, RÖSKÄR 5, 185 93, Vaxholm. 
Tel: 070-441 68 42.

Kassör: Ishtar Polite, Siljemark Redovisningskonsult AB, Skattmansö 153, 744 95 VITTINGE, 070-764 52 40

Materialförvaltare NorrPehr Söderman, Tel: 070-441 68 42.
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark, Tel 070-799 22 54