Ostra

Arrangera WorkingTest eller mocktial

Vill du/ni arrangera ett Workingtest eller Mocktrial?
Börja med att kontakta jaktprovssekretaren eller bitr. jaktprovssekreteraren i Östra avdelningen och presentera ditt förslag. 
För att få arrangera ett Officiellt Workingtest eller Mocktrial måste tävlingsledaren vara certifierad av SSRK.

När ni vet vilka domare ni ska ha, tar ni fram en budget. Använd vår budgetmall för WT och MT. E-posta sedan budgeten till den jaktprovssekreterare du skapat kontakt med. I budgeten ska du även begära förskott för utgifter ni räknar med i samband med tävlingen, så som reseräkning till funktionärer, lunch, fika mm. Vår kassör sätter efter godkänd budget in pengarna på kontot ni angivit.
OBS! Alla domararvoden och deras reseräkningar betalas ut av kassören.
Om utländska domare anlitas måste ni ansöka om SINK-SKATT hos Skatteverket i god tid innan provet. 

Vi annonserar ut tävlingen på Östras hemsida och FB. Ni tar fram ett förslag till annons. Tävlingen kan också annonseras på SSRK Hs hemsida.
Glöm inte eventuella sponsorlogos. Skicka ett mail till webmaster@ssrkostra.se.
Jaktprovssekreteraren hjälper till att lägga in tävlingen i SSRK-prov.

Kontakta någon av materialförvaltarna för att bestämma tid för hämtning av material ni behöver. Tex dummies, lösskott, nummerlappar, tält, flaggor, rosetter mm.

Lottning i SSRK Prov vid WT. Som de flesta vet används inte lottning vid WT. Det innebär att man INTE tar hänsyn till tidigare starter. Om man som arrangör anger en begränsning i antal startande kan man lotta slumpvis för att få till en startlista.
Denna inställning hittar ni i uppsättningen i SSRK prov för ert arrangemang. 
Som standardinställning har ni s.k. Manuell lottning med exkludering. Detta val måste ni ändra på till slumpmässig lottning.

När tävlingen är genomförd skickar ni in den ekonomiska redovisning till kassören - inkl. alla kvitton för utlägg ni haft i samband med tävlingen. Använd vår mall för redovisning. Varje utlägg ska ha ett underlag som ni numrerar.
Ha utskrivna reseblanketter med er till provplatsen för domare och och funktionärer. Se till att dessa blir korrekt ifyllda samma dag som tävlingen genomförs.

Skicka även bild på pristagarna och resultat till jaktprovssekreteraren för publicering på östras facebooksida direkt efter prisutdelning.

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Pehr Söderman, RÖSKÄR 5, 185 93, Vaxholm. 
Tel: 070-441 68 42.
Bitr. jaktprovssekreterare: Dorothea Bexelius, Finborgsvägen 11, 135 68 Tyresö.
Tel: 076 133 36 96

Kassör: Ewa Odenmark, Eklången Ängstugan 1, 635 37 Ärla, Tel: 070-799 22 54

Materialförvaltare NorrPehr Söderman, Tel: 070-441 68 42.
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark, Tel 070-799 22 54