Ostra

Utställning

Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms var för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till "bästa hund i rasen" (BIR) och "bäst i motsatt kön" (BIM). (Wikipedia)

Hundutställningar har en lång historia, både i Sverige och utomlands. Svenska Kennelklubben började sin utställningsverksamhet redan några år innan man formellt bildades år 1889. Alla hundar har under modern tid avlats fram för att kunna utföra vissa uppgifter. För SSRK:s raser har det alltid handlat om jakt på fågel och småvilt. Spanielraserna har haft till uppgift att söka rätt på och stöta upp viltet för att ge skytten/skyttarna skottchanser. Retrieverraserna har fått arbeta efter skottet, de ska hämta skjutna och skadeskjutna fåglar och småvilt. I de brittiska raserna hemländer har man – och använder fortfarande – både spaniels och retriever tillsammans vid framför allt jakter på hönsfåglar som fasaner och rapphöns. 

rasstandarden

När en ras blir godkänd i sitt ursprungs- eller hemland sätter man ihop en standard för rasen. Standarden beskriver den absoluta idealbilden av hur just den här rasen ska se ut och även hur mentaliteten ska vara. I varje standard finns det uppgifter om vikt och/eller mankhöjdsmått, vilken päls och pälsfärg rasen får ha och hur den ska röra sig. På en utställning är det domarens sak att tolka rasstandarden för de hundar som han/hon bedömer. Enkelt uttryckt är det domarens sak att säga om just den här hunden passar in på vad standarden beskriver. Domaren ska ta hänsyn både till förtjänster och till fel hos varje hund. Vissa saker som beskrivs som fel är så graverande att man kallar dem för diskvalificerande fel. För alla godkända raser som finns i Sverige har Svenska Kennelklubben rasstandard. Den kan beställas direkt från SKK för varje ras man är intresserad av. 

Exteriörbedömning eller tävling?

Hunden som bedöms ska bedömas som ett avelsresultat. I Sverige har vi en bedömningsordning där domaren först går igenom varje hunds kvalitet, i förhållande till rasstandarden. Här delar domaren ut kvalitetspriser som är:

  • Excellent - rött
  • Very Good - blått
  • Good - gult
  • Sufficient - grönt
  • Disqualified
  • Cannot be judged

Den här första kvalitetsbedömningen är alltså ingen tävling. Hunden får det pris som domaren anser att den ska ha enligt rasstandarden. Kvalitetsbedömning har man i alla klasser (förutom i valpklass där det är direkt konkurrensbedömning). Endast hundar med kvalitetspris Excellent eller Very Good går vidare till konkurrensbedömningen där tävlingen börjar. Här ska hunden mäta sina förtjänster mot andra hundar i klassen och placeras 1-4. Hund som tilldelas Ck tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass där också Certifikat och Reservcertifikat delas ut. Rasens bästa hane och bästa tik jämförs sedan och vinnaren blir Bäst i rasen (BIR) och den andra blir Bäst i motsatt kön (BIM). Alla BIR i samma rasgrupp tävlar vidare mot varandra och placeras 1–4. Till sist möts vinnarna i varje rasgrupp och placeras 1–4. Segraren får titeln Best in Show (BIS).

klasser hos ssrk

Valpklass I 4-6 mån
Valpklass II 6-9 mån
Juniorklass 9-15 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Jaktklass Från 15 mån.  Lägst 3:e pris i Nkl på officiellt B-prov
Öppenklass Från 15 mån
Championklass
Veteranklass Från 8 år


För att få ställa ut i officiell klass (valpklass räknas alltid som inofficiell) på utställning måste du vara medlem i den klubb som är arrangör.