Ostra

 Årets Utställningshund

Priset tilldelas den spaniel eller retriever som under senaste kalenderåret haft de största framgångarna på utställning ägd av medlem inom Östra avdelningen.

Årets Utställningshund SSRK Östra

Priset tilldelas den spaniel eller retriever som under senaste kalenderåret haft de största framgångarna på utställning ägd av medlem inom Östra avdelningen.
Den sammanlagda summan av resultatet från två utställningar inom varje utställningsform (SSRK, SKK Inter, SKK Nordic, SKK Nordic) räknas.

De som vill tävla om årets utställningshund måste skicka in sina resultat (enligt poängberäkningen) före den 24 februari till Maria Müllersdorf


Poängen fördelas enligt nedan; 

*Tillgodoräknade poäng från Östra avdelningens utställning ger ytterligare 2 p
 
 
Totalt antal möjliga poäng är 126. Om två hundar erhåller lika många poäng ges fördel till den som erhållit högst poäng på SSRK Östra avdelningens utställning.
Om det fortfarande inte går att skilja hundarna åt, delas priset mellan dessa.
 

// Maria Müllersdorf
Utställningssekreterare SSRK Östra avd

Statuter

De som vill tävla om årets utställningshund måste skicka in sina resultat enligt poängberäkningen före den 24 februari till Maria Müllersdorf