Ostra

Årets Utställningshund

2023

SEU(U)CH NOUCH DKCH U SEV-22 NOV-23 KBHV-23 Almanza Dancin’ On The Tables
Ägare: Lotta Larsson & Geir-Ove Andersen

genom åren

2022 - SEU(U)CH NUCH EUJW-18 NORDJV-18 SEJV18 SEV-22 DON'S
            HAR DU KVAR DIN RÖDA CYKEL Ägare: Karin Brostam

Statuter

*Tillgodoräknade poäng från Östra avdelningens utställning ger ytterligare 2 poäng
Totalt antal möjliga poäng är 126. Om två hundar erhåller lika många poäng ges fördel till den som erhållit högst poäng på SSRK Östra avdelningens utställning.
Om det fortfarande inte går att skilja hundarna åt, delas priset mellan dessa.

De som vill tävla om årets utställningshund måste skicka in sina resultat enligt poängberäkningen före den 24 februari till Maria Müllersdorf