Ostra

Årets Utställningshund

2022

SEU(U)CH NUCH EUJW-18 NORDJV-18 SEJV18 SEV-22 DON'S
HAR DU KVAR DIN RÖDA CYKEL med ägare Karin Brostam

genom åren

Statuter

*Tillgodoräknade poäng från Östra avdelningens utställning ger ytterligare 2 poäng
Totalt antal möjliga poäng är 126. Om två hundar erhåller lika många poäng ges fördel till den som erhållit högst poäng på SSRK Östra avdelningens utställning.
Om det fortfarande inte går att skilja hundarna åt, delas priset mellan dessa.

De som vill tävla om årets utställningshund måste skicka in sina resultat enligt poängberäkningen före den 24 februari till Maria Müllersdorf