Ostra

viltspårprov

Viltspårprov är öppna för hundar av alla raser. Det finns två klasser i viltspår, anlagsklass och öppen klass. I anlagsklass ska spåret vara 2-5 timmar gammalt när provet påbörjas och i öppen klass 12-24 timmar gammalt. (Wikipedia)

Värt att veta

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för start på våra prov.
För anmälan i SKK Start krävs ett konto.

Avgiften för att starta viltspår inom SSRK Östra är 450 kr.
 

Regler & Sånt

Viltspårverksamheten i Östra smyger igång...
Sedan årsmötet i mars har vi  i Östra en ny
viltspårssekreterare.
Ambitionen är att vi successivt ska hålla prov, utbildningar och gärna andra aktiviteter i viltspår.

Vill du vara med och bygga upp viltspårsverksamheten igen och ingå i en aktiv kommitté, så kontakta mig gärna. Du hittar mina kontaktuppgifter på styrelsesidan.

För medlemmar – av medlemmar – med medlemmar
Marie Sallander

Resultat- Uttagningstävling för SM i viltspår

Söndagen den 9 juni gick SSRK Östras uttagningstävling i viltspår av stapeln i samarbete med SSRK Bergslagen.
Efter en fin dag i spårskogen med utmanande spår, påfrestande viltstörningar och växlande väderlek korades följande vinnare:
 
1:a - Cockerspanieln Pipaluks Pa Saltsom "Pepsi" med förare Elina Liljeblad
         och därmed SSRK Östras representant på SM 3-4 augusti i Skåne.

2:a - Labradoren Sea-Croft Nice N´ Cherry "Flexi" med förare Harold Tvedten
3:a - Engelska springerspanieln Belgarbos Hofsjökull "Zigge"
         med förare Jan Magnusson
 
Ett stort tack till domare Henrik Widlund & domaraspirant Anders Hagberg!

Om viltspår

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare. Hunden får använda två av sina sinnen – näsa och hjärna – dessutom får hunden och föraren motion. 

Det finns två olika typer av viltspårprov, rörligt och ordinarie. Spåren är 600 meter långa med varierande svårighetsgrad. Spåren läggs med blod från nöt eller svin och en klöv från något hjortdjur dras i spåret.

Proven är öppna för hundar av alla raser, såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta i provet. Oregistrerad hund ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC). För att erhålla ett championat (SE VCH) gäller att hunden är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubbs stambok.

Anlagsprovet är det man börjar med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Det är framför allt hundens spårförmåga och spårvilja som man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar.

Efter godkänt anlagsprov går man vidare till öppenklasspår där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skottprövning. I öppenklass ligger spåret mellan 12-24 timmar. Samarbete mellan hund och förare bedöms samt hur spårnoga hunden är. Även självständigt arbete och arbetstempo bedöms.