Ostra

viltspårprov

Viltspårprov är öppna för hundar av alla raser. Det finns två klasser i viltspår, anlagsklass och öppen klass. I anlagsklass ska spåret vara 2-5 timmar gammalt när provet påbörjas och i öppen klass 12-24 timmar gammalt. (Wikipedia)

SSRK Östra arrangerar i dagsläget inga viltspårsprov. Vi inväntar ett nytt fungerande anmälnings- och betalsystem som SSRKs huvudstyrelse arbetar med att få fram.
 

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare. Hunden får använda två av sina sinnen – näsa och hjärna – dessutom får hunden och föraren motion. 

Det finns två olika typer av viltspårprov, rörligt och ordinarie. Spåren är 600 meter långa med varierande svårighetsgrad. Spåren läggs med blod från nöt eller svin och en klöv från något hjortdjur dras i spåret.

Proven är öppna för hundar av alla raser, såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta i provet. Oregistrerad hund ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC). För att erhålla ett championat (SE VCH) gäller att hunden är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubbs stambok.

Anlagsprovet är det man börjar med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Det är framför allt hundens spårförmåga och spårvilja som man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar.

Efter godkänt anlagsprov går man vidare till öppenklasspår där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skottprövning. I öppenklass ligger spåret mellan 12-24 timmar. Samarbete mellan hund och förare bedöms samt hur spårnoga hunden är. Även självständigt arbete och arbetstempo bedöms.