Ostra

Ny organisation?

Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?

Vid fullmäktige 2015 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att utreda en möjlig organisation för en framtida retrieverklubb. Arbetsgruppen som består av Camilla Boquist, Ann Ekberg, Carl-Henrik Wigert, Berth Nilsson och Sverker Haraldsson kommer att arbeta med detta under 2016. Frågor som skall diskuteras är t.ex. Hur skulle en svensk retrieverklubb se ut idag? Vilken verksamhet skulle den driva? Hur skulle den vara uppbyggd och organiserad? Vad skulle rasklubbar och lokala eller regionala klubbar jobba med? Hur skulle en klubb kunna organiseras för att vara öppen, engagerande, och nära medlemmarna? 

Alla enskilda medlemmar är varmt välkomna att skicka in synpunkter, tankar och idéer. Skicka detta till SSRK:s kansli senast 1 april (info@ssrk.se eller SSRK, Box 17, 163 21 Spånga). Skriv "Retrieverklubb" i ämnesfältet/på kuvertet . Läs mer här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter