Ostra

NYHETER

2023 > 08

Är handikapphjälpmedel tillåtna på retrieverjaktprov? 
I Anvisningar för hundförare står det: "Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna." Förtydligande: Observera att detta inte innefattar handikapphjälpmedel, till exempel en krycka, som föraren otvetydigt behöver för att kunna ta sig fram i provmarken. Fästinghalsband ska tas av. 
 
Förtydligandet har hittills gällt A- och B-prov. Nu gäller det med omedelbar verkan även Working Test och Mock Trial. 

Senaste nyheter

NyhetsArkiv