Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2016 > 05

Vi firar 50 år i samarbete med Muskö-festivalen. Mocktrial och Working Test i 2 dagar. Välkomna!

Fler resultat från B-proven. Bild inlagd där Domare Jenny Hamring överlämnar protokoll och rosett till Herrängsprovets 1:a pristagare i elitklass Helena Närling med Masterkey’s Wiska.

Nu finns PM tillgängligt att ladda ned för vårutställningen på Ulriksdal den 21 maj.
Förstapristagarna på Uppsala vårprov 2016 (B-prov) finns nu presenterade på bild. Madeleine Rune med Searover Copy Scilla, Sonja Nilsson med Streamlights Jackies Dyke, Anita Olsson med Jaktyrans Magnolian Kane, samt Jan Holmqvist med Twiggs All My Life.
Nu börjar provresultaten komma in. Senast fick vi lite bilder från B-provet i vingåker. En kursannons är nyligen inlagd med en engelsk instruktör

Senaste nyheter

NyhetsArkiv