Ostra

NYHETER

2019 > 01

SSRK Östra kommer hålla provledarutbildning för B-prov retriever 2019-02-23 på Bogesunds Jaktgård, Vaxholm. 

Provledare med certifiering som är äldre än 5 år behöver omcertifiering för att fortsätta agera som provledare på B-prov retriever. Vi kommer även erbjuda möjlighet till nycertifiering.

Samling sker kl 09:00. SSRK bjuder på frukust samt lunch. Vi räknar med att avrunda omkring kl 14:00

Utbildare är Ingela Funck.

Anmälan till provledarutbildningen görs via e-mail till jaktretriever@ssrkostra.se. Ange om du behöver ny- eller om-certifiering, samt om du har några mat allergier. 

Anmälan sker senast 15/2

För provledare som ej är aktiva inom SSRK/Ö debiteras 500 kr

Vägbeskrivning: 

http://bogesundsjakt.se/hitta-hit/

Välkomna!
Pehr Söderman

SSRK har sedan fullmäktige 2013 en mångfaldspolicy som beskriver hur vår organisation bör arbeta med mångfald utifrån policyns inriktning. Vid fullmäktige 2017 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att arbeta vidare med policyn. Detta arbete har lett till att vi behöver information från våra medlemmar om och hur policyn efterlevs.

Som ett led i detta har huvudstyrelsen tagit fram en enkät i samarbete med företaget Webropol. Alla personuppgifter som samlas in i samband med den här enkäten kommer behandlas enligt gällande personuppgiftslagsstiftning. Dina svar är konfidentiella och så fort enkäten är sammanställd och avslutad förstörs inkommande data

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/R/0033163C1DE9374E

Sista svarsdatum: 2019-01-24

Vid frågor om undersökningen kontakta
Sverker Haraldsson, Tollingjaktansvarig
Mail: tollingjakt@ssrk.se
Telefon 0733 - 33 60 58

 Kontakta följande personer i valberedningen vid intresse: Sverker Olausson (sammankallande) 0709-718614, Elsa Brobacke  073-535 25 18 eller Johanna Taylor 073-444 55 41

Senaste nyheter

NyhetsArkiv