Ostra

NYHETER

2017 > 02

Nu finns chansen för dig som äger en spaniel att få din hunds spanielegenskaper bedömda under jaktliga former. Lördagen den 8 april bjuder SSRK Östra in till ett Nybörjarprov B, den enklaste spanieljakt-provformen. Har du frågor om hur provet går till och vad som krävs för att få starta, hör av dig till SSRK Östras jaktprovs-sekreterare/spaniel Catharina Lundberg.
 
Välkommen att anmäla!
Dag: Lördagen 8 april
Domare: Elsebeth Bergqvist
Plats: Enköping
 
Anmälan gör du på SSRK Prov - följ länken och klicka på Spanielprov
Årets Spaniel och Årets Retriever. Inför Östras årsmöte söndag 5 mars 2017 på Hågelby Parken Tumba: Rapportera din hunds resultat till Jaktprovssekreterare Spaniel respektive Jaktprovssekreterare Retriever senast den 24 februari. Läs mer på www.ssrkostra.se under Retrieverprov och Spanielprov. Där hittar du också statuterna.
Kallelse till SSRK Östras årsmöte 5 mars 2017
Nu finns alla årsmöteshandlingar utlagda på hemsidan. Kom och gör din röst hörd!
Nu finns datum för Östras vårjaktretrieverprov B-prov utlagda på SSRK Prov. Anmälningarna öppnas av provledarna allteftersom. Läs mer

Senaste nyheter

NyhetsArkiv