Ostra

NYHETER

2016 > 02

Även i år håller vi utställning i Ulriksdals Slottspark. Observera att det tyvärr smugit in ett fel i Apportören. Uppgifterna här är det som gäller.

Varmt välkommen till Ulriksdal och vår utställning!

Nu finns årsmöteshandlingar och valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar publicerade. Läs mer här. 

Varmt välkomna söndag den 13 mars till Scandic i Upplands Väsby.

Provledare (och kommissarier) på Retriever och Spaniel prov är varmt välkomna på vårens provledarmöte! Mötet kommer att hållas 3 April på Hågelby Gård. Mer information kommer!

Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?

Vid fullmäktige 2015 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att utreda en möjlig organisation för en framtida retrieverklubb. Arbetsgruppen som består av Camilla Boquist, Ann Ekberg, Carl-Henrik Wigert, Berth Nilsson och Sverker Haraldsson kommer att arbeta med detta under 2016. Frågor som skall diskuteras är t.ex. Hur skulle en svensk retrieverklubb se ut idag? Vilken verksamhet skulle den driva? Hur skulle den vara uppbyggd och organiserad? Vad skulle rasklubbar och lokala eller regionala klubbar jobba med? Hur skulle en klubb kunna organiseras för att vara öppen, engagerande, och nära medlemmarna? 

Alla enskilda medlemmar är varmt välkomna att skicka in synpunkter, tankar och idéer. Skicka detta till SSRK:s kansli senast 1 april (info@ssrk.se eller SSRK, Box 17, 163 21 Spånga). Skriv "Retrieverklubb" i ämnesfältet/på kuvertet . Läs mer här.

SSRK/Östra bjuder in till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Lördag 7 maj 2016 i Norrtäljetrakten. Läs mer här.

Beskrivare: Cilla Hamfelt och Gunilla Lefwerth.

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 21 januari.

Senaste nyheter

NyhetsArkiv