Ostra

NYHETER

2016 > 06

Gruppen som utreder en ev. framtida Retrieverklubb vill gärna ha hjälp av SSRKs medlemmar genom att svara på denna enkät.

Gruppen för samma utredning på spanielsidan har kommit lite längre i sitt arbete. Vill ni nå dom gör ni det lättast genom att kontakta Torbjörn Augustinsson eller Maria Köhlström i SSRK:HS. Kontaktuppgifter finns på www.ssrk.se

Senaste nyheter

NyhetsArkiv