Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2020 > 11

Ny information från SKK angående Covid-19. SSRK Östra pausar aktiviteterna tillsvidare med undantag för Rörliga viltspår, Praktiskt B-prov samt A-prov KKL och Spanielprov i den mån förutsättningarna finns för att ha 8 eller färre deltagare.

Det planerade ÖKL-provet för spaniels den 28 november kommer att genomföras, men med ett annat upplägg än vanligt. Deltagarna kommer att få egna starttider, och publik är inte välkommen. Allt för att antalet på plats samtidigt inte ska överstiga 8.

Senaste nyheter

NyhetsArkiv