Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2016 > 11

Helgen 19–20 november genomförde SSRK/HS en diplomutbildning av working test retriever domare. Utbildningen under kunnig ledning av Ingela Funck och Mats Närling ägde rum på Herrfallet utanför Arboga.

Totalt deltog 13 aspiranter, varav 8 st från SSRK Östra avdelningen. Detta är den första kullen som utbildas. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för en jämnare bedömningsnivå hos workingtest domare.
Protokoll från Östras styrelsemöte 15 november finns nu tillgängligt. Spanielsidan arrangerar ytterligare ett fältprov för att möta efterfrågan. Det presenterades även skisser på en helt ny typ av working test (inofficiell tävling), där ett team bestående av ett spanielekipage och ett retrieverekipage tävlar tillsammans. En A-provs kommitté har bildats och tanken är att den ska arbeta med Mocktrial (MT), KKL och A-prov. 4 mock trials ligger redan i pipeline. Första året ligger fokus på kvalitetssäkring och utbildning.
Vid avdelningens styrelsemöte den 15 november fastställdes följande remissvar
SSRK har nu skickat ut ett förslag på remiss till avdelningar och rasklubbar angående hur en eventuell framtida Spanielklubb skulle kunna se ut. Arbetsgruppen önskar tankar och synpunkter senast den 30 november. Medlemmar i Östra som vill bidra med synpunkter från Östra kan mejla vår Jaktprovsekreterare spaniel.

Senaste nyheter

NyhetsArkiv