Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2018 > 11

Feedback önskas från SSRK Östras medlemmar

Regelrevideringsarbetet pågår för fullt inför 2022. Uppdaterade remisser finns nu ute
Ni hittar dem här. 

Ni är välkomna med synpunkter på remisserna nedan och vi önskar svar senast 31/12 2018 till sekreterare@ssrkostra.se

Senaste nyheter

NyhetsArkiv