Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2019 > 03

Protokoll fört vid SSRK/Östra konstituerande styrelsemöte den 3 mars 2019 finns nu tillgängligt under fliken  ¨Om oss -  Protokoll"
 

Senaste nyheter

NyhetsArkiv